Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1898-1950
- brak danych - 1898 - 1950
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia tak
instytucje finansowe - instytucje kredytu długoterminowego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia powstało w 1898 r. Wydana w tym czasie ustawa określała szczegółowo zakres jego prac i charakter działalności. Zadaniem Towarzystwa było udzielenie pożyczek właścicielom budynków w listach zastawnych. Towarzystwo obejmowało swym działaniem wyłącznie miasto Radom. W roku 1900 władze państwowe zezwoliły na wydawanie pożyczek właścicielom nieruchomości również w Ostrowcu, Opatowie, Opocznie i Sandomierzu. W roku 1905 ogłoszone zostały dodatkowe przepisy o rozszerzeniu czynności Towarzystwa na inne miasta guberni. Sprawami Towarzystwa kierowały: Dyrekcja, Komitet Nadzorczy i Zebranie Ogólne Członków. Najwyższą władzą Towarzystwa było zebranie ogólne. Decydowało ono o wszystkich sprawach w granicach zatwierdzonej nazwy.
W roku 1938 nastąpiła zmiana nazwy stowarzyszenia na: Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie. Nazwa ta przetrwała do likwidacji stowarzyszenia, które nastąpiło w 1950 r.. Likwidatorem był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Siedziba: Radom
Charakter działalności: instytucja kredytowa
W skład zespołu wchodzą następujące materiały:
- prawne podstawy działania, 1898-1933, sygn. 1-5,
- posiedzenia organów zarządzających, 1898-1948, sygn. 6-24,
- sprawozdania z działalności, 1898-1947, sygn. 25-67,
- bilanse, 1924-1946, sygn. 68-87,
- akta likwidacji towarzystwa, 1950, sygn. 88,
- akta dotyczące udzielanych pożyczek, 1898-1950, sygn. 89-742,
- listy płac pracowników, 1939-1948, sygn. 743
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/2/0/-/391 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Mariackiej róg 1 Maja, na nieruchomość pod nr hipotecznym 389, należacą do małżonków Drobińskich 1930-1948 0
58/2/0/-/392 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Moniuszki, na nieruchomość pod nr hipotecznym 446, należacą do małżonków Kleinbaum 1930-1934 0
58/2/0/-/393 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.1 Maja, na nieruchomość pod nr hipotecznym 414, należacą do Kaczmarskich 1930-1943 0
58/2/0/-/394 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Wałowej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 218, należacą do małżonków Rakocz i małżonków Zajde 1930-1931 0
58/2/0/-/395 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Staszica, na nieruchomość pod nr hipotecznym 751, należacą do małżonków Cholewińskich i małżonków Kaczyńskich 1930-1938 0
58/2/0/-/396 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Koszrowej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 526, należacą do Izrael Sztainberga 1930-1942 0
58/2/0/-/397 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Trawnej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 752, należacą do małżonków Piszczek 1930-1944 0
58/2/0/-/398 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Czachowskiego, na nieruchomość pod nr hipotecznym 670, należacą do Józefa Łyżwy 1930-1953 0
58/2/0/-/399 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Żelaznej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 649, należacą do małżonków Janiszewskich 1931-1939 0
58/2/0/-/400 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Spacerowej-Nowej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 204, należacą do małżonków Nirenberg 1935-1947 0
58/2/0/-/401 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Kilińskiego, na nieruchomość pod nr hipotecznym 754, należacą do Henryka Krzywickiego 1931-1948 0
58/2/0/-/402 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Świeżej, na nieruchomość pod nr hipotecznym 475, należacą do małżonków Pakosińskich 1931-1947 0
58/2/0/-/403 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.1 Maja, na nieruchomość pod nr hipotecznym 465, należacą do N. Niecieckiej i A. Czarneckiej 1931-1946 0
58/2/0/-/404 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Żeromskiego, na nieruchomość pod nr hipotecznym 70, należacą do małżonków Suchańskich 1931-1948 0
58/2/0/-/405 O przyznaniu pożyczki w m. Radomiu przy ul.Piaski, na nieruchomość pod nr hipotecznym 756, należacą do małżonków Zdankiewicz 1931-1940 0
1 2 3 4 ... 25 26 27 28 29 ... 47 48 49 50

Amount of archival material

743

743

0

7.51

7.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.