Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1898-1950
- brak danych - 1898 - 1950
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia tak
instytucje finansowe - instytucje kredytu długoterminowego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia powstało w 1898 r. Wydana w tym czasie ustawa określała szczegółowo zakres jego prac i charakter działalności. Zadaniem Towarzystwa było udzielenie pożyczek właścicielom budynków w listach zastawnych. Towarzystwo obejmowało swym działaniem wyłącznie miasto Radom. W roku 1900 władze państwowe zezwoliły na wydawanie pożyczek właścicielom nieruchomości również w Ostrowcu, Opatowie, Opocznie i Sandomierzu. W roku 1905 ogłoszone zostały dodatkowe przepisy o rozszerzeniu czynności Towarzystwa na inne miasta guberni. Sprawami Towarzystwa kierowały: Dyrekcja, Komitet Nadzorczy i Zebranie Ogólne Członków. Najwyższą władzą Towarzystwa było zebranie ogólne. Decydowało ono o wszystkich sprawach w granicach zatwierdzonej nazwy.
W roku 1938 nastąpiła zmiana nazwy stowarzyszenia na: Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie. Nazwa ta przetrwała do likwidacji stowarzyszenia, które nastąpiło w 1950 r.. Likwidatorem był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Siedziba: Radom
Charakter działalności: instytucja kredytowa
W skład zespołu wchodzą następujące materiały:
- prawne podstawy działania, 1898-1933, sygn. 1-5,
- posiedzenia organów zarządzających, 1898-1948, sygn. 6-24,
- sprawozdania z działalności, 1898-1947, sygn. 25-67,
- bilanse, 1924-1946, sygn. 68-87,
- akta likwidacji towarzystwa, 1950, sygn. 88,
- akta dotyczące udzielanych pożyczek, 1898-1950, sygn. 89-742,
- listy płac pracowników, 1939-1948, sygn. 743
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/2/0/-/631 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul.Kuligowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 66, należacą do małżonków Feldmanów 1910-1921 0
58/2/0/-/632 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul. Rynek, na nieruchomość nr hipoteczny 132, należacą do małżonków Dobroczyńskich 1911-1921 0
58/2/0/-/633 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul. Warszawskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 164, należacą do Andrzeja Michalskiego 1911-1940 0
58/2/0/-/634 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul. Koński Targ, na nieruchomość nr hipoteczny 166, należacą do małżonków Grossów 1911-1921 0
58/2/0/-/635 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul.Rynek, na nieruchomość nr hipoteczny 22, należacą do małżonków Rajzwingerów i Chłopskich 1912-1921 0
58/2/0/-/636 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul.Żydowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 119, należacą do Izraela i Sury Podwerów 1914-1927 0
58/2/0/-/637 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul.Pl. Kościuszki, na nieruchomość nr hipoteczny 132, należacą do A. Dobraczyńskiego 1928-1940 0
58/2/0/-/638 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul. Stare Miasto, na nieruchomość nr hipoteczny 164, należacą do Michalskiego Andrzeja 1928-1948 0
58/2/0/-/639 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul. Mostowej, na nieruchomość nr hipoteczny 244, należacą do Fuks Nusyna 1928-1939 0
58/2/0/-/640 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul. Grobelnej, na nieruchomość nr hipoteczny 64, należacą do małżonków Fuks 1928-1951 0
58/2/0/-/641 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul.Grobelnej, na nieruchomość nr hipoteczny 253, należacą do Karola Chmara 1929-1941 0
58/2/0/-/642 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul. Szewskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 65, należacą do małżonków Krakowińskich 1929-1930 0
58/2/0/-/643 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul. Żydowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 119, należacą do Sury Łaji Podwer 1929-1939 0
58/2/0/-/644 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul. Długiej, na nieruchomość nr hipoteczny 89, należacą do Piotra Sowińskiego 1929-1946 0
58/2/0/-/645 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul.Piotrkowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 195, należacą do małżonków Spasińskich 1929-1949 0
1 2 3 4 ... 41 42 43 44 45 ... 47 48 49 50

Amount of archival material

743

743

0

7.51

7.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.