Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1898-1950
- brak danych - 1898 - 1950
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia tak
instytucje finansowe - instytucje kredytu długoterminowego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia powstało w 1898 r. Wydana w tym czasie ustawa określała szczegółowo zakres jego prac i charakter działalności. Zadaniem Towarzystwa było udzielenie pożyczek właścicielom budynków w listach zastawnych. Towarzystwo obejmowało swym działaniem wyłącznie miasto Radom. W roku 1900 władze państwowe zezwoliły na wydawanie pożyczek właścicielom nieruchomości również w Ostrowcu, Opatowie, Opocznie i Sandomierzu. W roku 1905 ogłoszone zostały dodatkowe przepisy o rozszerzeniu czynności Towarzystwa na inne miasta guberni. Sprawami Towarzystwa kierowały: Dyrekcja, Komitet Nadzorczy i Zebranie Ogólne Członków. Najwyższą władzą Towarzystwa było zebranie ogólne. Decydowało ono o wszystkich sprawach w granicach zatwierdzonej nazwy.
W roku 1938 nastąpiła zmiana nazwy stowarzyszenia na: Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie. Nazwa ta przetrwała do likwidacji stowarzyszenia, które nastąpiło w 1950 r.. Likwidatorem był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Siedziba: Radom
Charakter działalności: instytucja kredytowa
W skład zespołu wchodzą następujące materiały:
- prawne podstawy działania, 1898-1933, sygn. 1-5,
- posiedzenia organów zarządzających, 1898-1948, sygn. 6-24,
- sprawozdania z działalności, 1898-1947, sygn. 25-67,
- bilanse, 1924-1946, sygn. 68-87,
- akta likwidacji towarzystwa, 1950, sygn. 88,
- akta dotyczące udzielanych pożyczek, 1898-1950, sygn. 89-742,
- listy płac pracowników, 1939-1948, sygn. 743
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/2/0/-/646 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul. Długiej, na nieruchomość nr hipoteczny 114, należacą do małżonków Sowińskich 1929-1946 0
58/2/0/-/647 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul.Żydowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 20, należacą do małżonków Rozencwajgów 1929-1949 0
58/2/0/-/648 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul. Inowłodzkiej, na nieruchomość nr hipoteczny 256, należacą do małżonków Zaremba 1930-1949 0
58/2/0/-/649 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul. 11 Listopada, na nieruchomość nr hipoteczny 259, należacą do małżonków Otwinowskich 1930-1932 0
58/2/0/-/650 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul. Berka Joselewicza, na nieruchomość nr hipoteczny 99, należacą do Rubina Szoeka 1930-1948 0
58/2/0/-/651 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul.Pl. Kościuszki, na nieruchomość nr hipoteczny 1, należacą do małżonków Chmielnickich 1930-1941 0
58/2/0/-/652 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul. Berka Joselewicza, na nieruchomość nr hipoteczny 177, należacą do małżonków Rafałowicz 1931-1931 0
58/2/0/-/653 O przyznaniu pożyczki w m. Opocznie przy ul. 11 Listopada, na nieruchomość nr hipoteczny 168, należacą do małżonków Gwardeckich 1931-1949 0
58/2/0/-/654 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul. Bałtowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 244, należacą do Saskiego Stanisława 1927-1940 0
58/2/0/-/655 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul. Siennieńskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 248, należacą do Saskiego Stanisława 1927-1942 0
58/2/0/-/656 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul. Młyńskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 172, należacą do rodziny Blumensztoków i Sztrajtmanów 1907-1921 0
58/2/0/-/657 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul. Kunowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 178, należacą do Szandli Perli Rosztajnowej 1907-1938 0
58/2/0/-/658 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul. Stodolnej, na nieruchomość nr hipoteczny 11, należacą do Wacława i Kazimiery Pilitowskich 1928-1949 0
58/2/0/-/659 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul. Targowisko, na nieruchomość nr hipoteczny 106, należacą do Mansi Sapiro 1907-1940 0
58/2/0/-/660 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul. Targowisko, na nieruchomość nr hipoteczny 166, należacą do Mansai Sapiro 1907-1949 0
1 2 3 4 ... 42 43 44 45 46 ... 47 48 49 50

Amount of archival material

743

743

0

7.51

7.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.