Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1898-1950
- brak danych - 1898 - 1950
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia tak
instytucje finansowe - instytucje kredytu długoterminowego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia powstało w 1898 r. Wydana w tym czasie ustawa określała szczegółowo zakres jego prac i charakter działalności. Zadaniem Towarzystwa było udzielenie pożyczek właścicielom budynków w listach zastawnych. Towarzystwo obejmowało swym działaniem wyłącznie miasto Radom. W roku 1900 władze państwowe zezwoliły na wydawanie pożyczek właścicielom nieruchomości również w Ostrowcu, Opatowie, Opocznie i Sandomierzu. W roku 1905 ogłoszone zostały dodatkowe przepisy o rozszerzeniu czynności Towarzystwa na inne miasta guberni. Sprawami Towarzystwa kierowały: Dyrekcja, Komitet Nadzorczy i Zebranie Ogólne Członków. Najwyższą władzą Towarzystwa było zebranie ogólne. Decydowało ono o wszystkich sprawach w granicach zatwierdzonej nazwy.
W roku 1938 nastąpiła zmiana nazwy stowarzyszenia na: Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie. Nazwa ta przetrwała do likwidacji stowarzyszenia, które nastąpiło w 1950 r.. Likwidatorem był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Siedziba: Radom
Charakter działalności: instytucja kredytowa
W skład zespołu wchodzą następujące materiały:
- prawne podstawy działania, 1898-1933, sygn. 1-5,
- posiedzenia organów zarządzających, 1898-1948, sygn. 6-24,
- sprawozdania z działalności, 1898-1947, sygn. 25-67,
- bilanse, 1924-1946, sygn. 68-87,
- akta likwidacji towarzystwa, 1950, sygn. 88,
- akta dotyczące udzielanych pożyczek, 1898-1950, sygn. 89-742,
- listy płac pracowników, 1939-1948, sygn. 743
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/2/0/-/661 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul. Iłżeckiej, na nieruchomość nr hipoteczny 212, należacą do Lejbusia Hejne 1908-1926 0
58/2/0/-/662 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul. Rynek, na nieruchomość nr hipoteczny 77, należacą do małżonków Worcmanów 1908-1928 0
58/2/0/-/663 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul. Denkowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 216, należacą do Justyna Pauliny Żakowskiej 1908-1947 0
58/2/0/-/664 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul.Siennieńskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 110, należacą do małżonków Sztajngartów 1908-1941 0
58/2/0/-/665 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul. Siennieńskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 218, należacą do małżonków Sitarskich 1909-1949 0
58/2/0/-/666 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul. Iłżeckiej, na nieruchomość nr hipoteczny 193, należacą do Józefa Szyjki 1909-1945 0
58/2/0/-/667 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul. Rynek, na nieruchomość nr hipoteczny 219, należacą do Froima Różanego 1909-1934 0
58/2/0/-/668 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul. Aptecznej, na nieruchomość nr hipoteczny 86, należacą do Lejzora i Szyfry Landau 1910-1921 0
58/2/0/-/669 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul. Siennieńskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 239, należacą do Abusia Grynglasa 1911-1920 0
58/2/0/-/670 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul. Rynek, na nieruchomość nr hipoteczny 88, należacą do Berka Rozenmana 1912-1937 0
58/2/0/-/671 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul. Młyńskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 243, należacą do Kahana Lejbki 1912-1922 0
58/2/0/-/672 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul.Denkowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 237, należacą do Ałtera i Gołdy Wincigszternów 1913-1937 0
58/2/0/-/673 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul. Iłżeckiej, na nieruchomość nr hipoteczny 180, należacą do Hersza i Fajgi Fisz 1913-1949 0
58/2/0/-/674 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul.Siennieńskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 248, należacą do Jana Sowińskiego 1914-1927 0
58/2/0/-/675 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul. Polnej, na nieruchomość nr hipoteczny 253, należacą do Stowarzyszenia Spożywczego "Przyszłość" 1914-1931 0
1 2 3 4 ... 44 45 46 47 48 49 50

Amount of archival material

743

743

0

7.51

7.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.