Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1898-1950
- brak danych - 1898 - 1950
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia tak
instytucje finansowe - instytucje kredytu długoterminowego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia powstało w 1898 r. Wydana w tym czasie ustawa określała szczegółowo zakres jego prac i charakter działalności. Zadaniem Towarzystwa było udzielenie pożyczek właścicielom budynków w listach zastawnych. Towarzystwo obejmowało swym działaniem wyłącznie miasto Radom. W roku 1900 władze państwowe zezwoliły na wydawanie pożyczek właścicielom nieruchomości również w Ostrowcu, Opatowie, Opocznie i Sandomierzu. W roku 1905 ogłoszone zostały dodatkowe przepisy o rozszerzeniu czynności Towarzystwa na inne miasta guberni. Sprawami Towarzystwa kierowały: Dyrekcja, Komitet Nadzorczy i Zebranie Ogólne Członków. Najwyższą władzą Towarzystwa było zebranie ogólne. Decydowało ono o wszystkich sprawach w granicach zatwierdzonej nazwy.
W roku 1938 nastąpiła zmiana nazwy stowarzyszenia na: Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie. Nazwa ta przetrwała do likwidacji stowarzyszenia, które nastąpiło w 1950 r.. Likwidatorem był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Siedziba: Radom
Charakter działalności: instytucja kredytowa
W skład zespołu wchodzą następujące materiały:
- prawne podstawy działania, 1898-1933, sygn. 1-5,
- posiedzenia organów zarządzających, 1898-1948, sygn. 6-24,
- sprawozdania z działalności, 1898-1947, sygn. 25-67,
- bilanse, 1924-1946, sygn. 68-87,
- akta likwidacji towarzystwa, 1950, sygn. 88,
- akta dotyczące udzielanych pożyczek, 1898-1950, sygn. 89-742,
- listy płac pracowników, 1939-1948, sygn. 743
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/2/0/-/691 O przyznaniu pożyczki w m. Ostrowcu przy ul.Polnej, na nieruchomość nr hipoteczny 253, należacą do Spółdzielczego Stowarzyszenia Spozywców "Przyszłość" 1931-1942 0
58/2/0/-/692 O przyznaniu pożyczki w m. Przedborzu przy ul. Rynek, na nieruchomość nr hipoteczny 93, należacą do Bolesława Lipińskiego 1931-1947 0
58/2/0/-/693 O przyznaniu pożyczki w m. Przedborzu przy ul. Perłowej, na nieruchomość nr hipoteczny 192, należacą do małżonków Goldberg 1931-1931 0
58/2/0/-/694 O przyznaniu pożyczki w m. Przedborzu przy ul. Rynek, na nieruchomość nr hipoteczny 52, należacą do małżonków Rozenbaum 1931-1940 0
58/2/0/-/695 O przyznaniu pożyczki w m. Przedborzu przy ul. Koneckiej, na nieruchomość nr hipoteczny 156, należacą do małżonków Krakowskich 1931-1939 0
58/2/0/-/696 O przyznaniu pożyczki w m. Przedborzu przy ul. Piotrkowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 194, należacą do Jankla Jakubowicza 1931-1932 0
58/2/0/-/697 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Podwal, na nieruchomość nr hipoteczny 237, należacą do Tomasza Gurzyńskiego 1907-1934 0
58/2/0/-/698 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Żydowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 209, należacą do rodzin Szturm i Kaców 1907-1908 0
58/2/0/-/699 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Żydowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 225, należacą do małżonków Birenbaum 1907-1911 0
58/2/0/-/700 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Opatowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 109, należacą do małżonków Wilczek i Milard 1901-1939 0
58/2/0/-/701 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Zamkowej, na nieruchomość nr hipoteczny 91, należacą do Szyi Ingbera 1907-1940 0
58/2/0/-/702 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Opatowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 186, należacą do małżonków Chrapka 1908-1926 0
58/2/0/-/703 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Zawichostkiej, na nieruchomość nr hipoteczny 233, należacą do małżonków Boćkowskich 1907-1907 0
58/2/0/-/704 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Opatowskie Przedmieście, na nieruchomość nr hipoteczny150, należacą do Z. Wejrnach, S. Marynowskiej, M. Mioduszewskiej, M. Wejnracha 1909-1921 0
58/2/0/-/705 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Opatowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 162, należacą do Z. Wejrnach, S. Marynowskiej, M. Mioduszewskiej, M. Wejnracha 1909-1921 0
1 2 3 4 ... 46 47 48 49 50

Amount of archival material

743

743

0

7.51

7.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.