Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1898-1950
- brak danych - 1898 - 1950
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia tak
instytucje finansowe - instytucje kredytu długoterminowego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia powstało w 1898 r. Wydana w tym czasie ustawa określała szczegółowo zakres jego prac i charakter działalności. Zadaniem Towarzystwa było udzielenie pożyczek właścicielom budynków w listach zastawnych. Towarzystwo obejmowało swym działaniem wyłącznie miasto Radom. W roku 1900 władze państwowe zezwoliły na wydawanie pożyczek właścicielom nieruchomości również w Ostrowcu, Opatowie, Opocznie i Sandomierzu. W roku 1905 ogłoszone zostały dodatkowe przepisy o rozszerzeniu czynności Towarzystwa na inne miasta guberni. Sprawami Towarzystwa kierowały: Dyrekcja, Komitet Nadzorczy i Zebranie Ogólne Członków. Najwyższą władzą Towarzystwa było zebranie ogólne. Decydowało ono o wszystkich sprawach w granicach zatwierdzonej nazwy.
W roku 1938 nastąpiła zmiana nazwy stowarzyszenia na: Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie. Nazwa ta przetrwała do likwidacji stowarzyszenia, które nastąpiło w 1950 r.. Likwidatorem był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Siedziba: Radom
Charakter działalności: instytucja kredytowa
W skład zespołu wchodzą następujące materiały:
- prawne podstawy działania, 1898-1933, sygn. 1-5,
- posiedzenia organów zarządzających, 1898-1948, sygn. 6-24,
- sprawozdania z działalności, 1898-1947, sygn. 25-67,
- bilanse, 1924-1946, sygn. 68-87,
- akta likwidacji towarzystwa, 1950, sygn. 88,
- akta dotyczące udzielanych pożyczek, 1898-1950, sygn. 89-742,
- listy płac pracowników, 1939-1948, sygn. 743
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/2/0/-/706 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Kościoła Katedralnego, na nieruchomość nr hipoteczny 263, należacą do K. Gianotti, A.B.Zanini, K. Pstruszyńskiego 1909-1921 0
58/2/0/-/707 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Rynek, na nieruchomość nr hipoteczny 264, należacą do Joela Kandela 1908-1920 0
58/2/0/-/708 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Krakowskie Przedmieście, na nieruchomość nr hipoteczny 246, należacą do M. Jakubowskiej, Elzbiety Fraindt 1909-1921 0
58/2/0/-/709 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul.Zawichostskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 181, należacą do Władysława Czechowskiego 1910-1948 0
58/2/0/-/710 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul.Opatowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 205, należacą do małżonków Milsztajnów 1910-1913 0
58/2/0/-/711 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Opatowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 55, należacą do małżonków Muntzów 1910-1914 0
58/2/0/-/712 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Opatowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 109, należacą do małżonków Wilczek i Milard 1910-1940 0
58/2/0/-/713 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Rynek, na nieruchomość nr hipoteczny 262, należacą do małżonków Kogutów 1911-1921 0
58/2/0/-/714 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Katedralnej, na nieruchomość nr hipoteczny 4, należacą do Sury Złaty Lewi i Ałty Hindy Majzels 1911-1935 0
58/2/0/-/715 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Rynek, na nieruchomość nr hipoteczny 266, należacą do Zuzanny Brydackiej 1911-1911 0
58/2/0/-/716 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Rynek, na nieruchomość nr hipoteczny 86, należacą do Moszka Tenenbluma 1911-1911 0
58/2/0/-/717 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Rybitwy, na nieruchomość nr hipoteczny 166 należacą do Piotra Lipkowskiego 1912-1949 0
58/2/0/-/718 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Opatowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 73, należacą do Zelika Szwarcbarda 1912-1921 0
58/2/0/-/719 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Opatowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 133, należacą do J. Budagowskiej, J. Zielińskiego, W. Zielińskiego 1912-1943 0
58/2/0/-/720 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul.Krakowskie Przedmieście, na nieruchomość nr hipoteczny 269, należacą do Sandomierskiej Spółki Mleczarskiej 1913-1917 0
1 2 3 4 ... 43 44 45 46 47 48 49 50

Amount of archival material

743

743

0

7.51

7.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.