Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1898-1950
- brak danych - 1898 - 1950
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia tak
instytucje finansowe - instytucje kredytu długoterminowego polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia powstało w 1898 r. Wydana w tym czasie ustawa określała szczegółowo zakres jego prac i charakter działalności. Zadaniem Towarzystwa było udzielenie pożyczek właścicielom budynków w listach zastawnych. Towarzystwo obejmowało swym działaniem wyłącznie miasto Radom. W roku 1900 władze państwowe zezwoliły na wydawanie pożyczek właścicielom nieruchomości również w Ostrowcu, Opatowie, Opocznie i Sandomierzu. W roku 1905 ogłoszone zostały dodatkowe przepisy o rozszerzeniu czynności Towarzystwa na inne miasta guberni. Sprawami Towarzystwa kierowały: Dyrekcja, Komitet Nadzorczy i Zebranie Ogólne Członków. Najwyższą władzą Towarzystwa było zebranie ogólne. Decydowało ono o wszystkich sprawach w granicach zatwierdzonej nazwy.
W roku 1938 nastąpiła zmiana nazwy stowarzyszenia na: Radomskie Towarzystwo Kredytowe Miejskie. Nazwa ta przetrwała do likwidacji stowarzyszenia, które nastąpiło w 1950 r.. Likwidatorem był Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Siedziba: Radom
Charakter działalności: instytucja kredytowa
W skład zespołu wchodzą następujące materiały:
- prawne podstawy działania, 1898-1933, sygn. 1-5,
- posiedzenia organów zarządzających, 1898-1948, sygn. 6-24,
- sprawozdania z działalności, 1898-1947, sygn. 25-67,
- bilanse, 1924-1946, sygn. 68-87,
- akta likwidacji towarzystwa, 1950, sygn. 88,
- akta dotyczące udzielanych pożyczek, 1898-1950, sygn. 89-742,
- listy płac pracowników, 1939-1948, sygn. 743
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/2/0/-/721 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul.Rynek, na nieruchomość nr hipoteczny 262, należacą do Icka Mandelbauma 1914-1914 0
58/2/0/-/722 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul.Żydowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 209, należacą do Zelmana i Małki Goldman 1914-1914 0
58/2/0/-/723 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul.Mickiewicza, na nieruchomość nr hipoteczny 102, należacą do Sobolewskich Wincentego i Wiktorii 1928-1947 0
58/2/0/-/724 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul.Zamkowej, na nieruchomość nr hipoteczny 67, należacą do Czapnika Mordki 1928-1945 0
58/2/0/-/725 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul.Panny Marii, na nieruchomość nr hipoteczny 99, należacą do Joska Icka Minca 1928-1943 0
58/2/0/-/726 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul.Mickiewicza, na nieruchomość nr hipoteczny 305, należacą do Heleny Więckowskiej 1930-1950 0
58/2/0/-/727 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul.Opatowskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 73, należacą do Cypojry Szuchtowej 1931-1933 0
58/2/0/-/728 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Rynek, na nieruchomość nr hipoteczny 264, należacą do małżonków Łukawskich 1931-1934 0
58/2/0/-/729 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul.Katedralnej, na nieruchomość nr hipoteczny 143, należacą do małżonków Świestowskich 1918-1928 0
58/2/0/-/730 O przyznaniu pożyczki w m. Sandomierzu przy ul. Zawichostskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 192, należacą do Moszka Berka Milsztajna 1918-1920 0
58/2/0/-/731 O przyznaniu pożyczki w m. Staszowie przy ul. Rytwiańskiej, na nieruchomość nr hipoteczny 354, należacą do Izraela i Beczli Ejzenbergów 1909-1939 0
58/2/0/-/732 O przyznaniu pożyczki w m. Staszowie przy ul. Kościelnej, na nieruchomość nr hipoteczny 172, należacą do Wigdora i Chudesy Kuperblumów 1909-1927 0
58/2/0/-/733 O przyznaniu pożyczki w m. Staszowie przy ul. Kościelnej, na nieruchomość nr hipoteczny 307, należacą do Wigdora Kuperbluma 1909-1937 0
58/2/0/-/734 O przyznaniu pożyczki w m. Staszowie przy ul. Rynek, na nieruchomość nr hipoteczny 131, należacą do Bolesława Krauzego 1910-1931 0
58/2/0/-/735 O przyznaniu pożyczki w m. Staszowie przy ul.Rynek, na nieruchomość nr hipoteczny 83, należacą do Dawida Goldfeldera 1913-1914 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 47 48 49 50

Amount of archival material

743

743

0

7.51

7.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.