Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Szkoła Powszechna im. M. Konopnickiej w Radomiu

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1926-1947
- brak danych - 1926 - 1947
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły elementarne, podstawowe, powszechne polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, szkoła działała w oparciu o przepisy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o obowiązku szkolnym, a od 1 września 1932 roku w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa. W okresie okupacji niemieckiej szkoła działała w oparciu o Rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 31 października 1939 r. o szkolnictwie w Generalnym Gubernatorstwie oraz Rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 16 marca 1940 r. o strukturze zarządu szkolnego w Generalnym Gubernatorstwie (ordynacja zarządu szkolnego). Po zakończeniu działań wojennych nadal obowiązywały przepisy dekretu z 1932 r. usankcjonowane dekretem z 23 listopada 1945 r. o organizacji szkolnictwa w okresie przejściowym. Zadaniem szkoły była realizacja czteroletniego programu nauczania na poziomie elementarnym. -księgi ocen, katalogi główne, 1926-1943, sygn. 1-17,
- protokóły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, 1945-1947, sygn. 18
- brak danych -

Amount of archival material

18

18

0

0.40

0.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.