Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Szkoła Powszechna Żeńska im. T. Kościuszki

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1915-1933
- brak danych - 1915 - 1933
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły elementarne, podstawowe, powszechne polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Od 1915 r. szkoła funkcjonowała w oparciu o przepisy z dnia 24 sierpnia 1915 r.o organizacji szkolnictwa, a od 1 października 1917 r. na podstawie Rozporzadzenia Generał Gubernatora z dnia 12 września 1917 r. i przepisy uchwalone przez Tymczasową Radę stanu w dniu 10 sierpnia 1917 r. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, szkoła działała w oparciu o przepisy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o obowiązku szkolnym, a od 1 września 1932 roku w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa. W okresie okupacji niemieckiej szkoła działała w oparciu o Rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 31 października 1939 r. o szkolnictwie w Generalnym Gubernatorstwie oraz Rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 16 marca 1940 r. o strukturze zarządu szkolnego w Generalnym Gubernatorstwie (ordynacja zarządu szkolnego). Zadaniem szkoły była realizacja siedmioletniego programu nauczania.
Siedziba: Radom
W skład zespołu wchodzą: kronika szkolna za lata 1915-1933, sygn. 1 i protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej z lat 1916-1933, sygn. 2 - brak danych -

Amount of archival material

2

2

0

0.02

0.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.