Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu

Archiwum Państwowe w Radomiu
Szkoła Powszechna nr 8 im. T. Kościuszki w Radomiu 1916-2012
- brak danych - 1916 - 2012
7 klasowa Publiczna Szkoła Powszechna męska im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu; Publiczna Polska Szkoła Powszechna stopnia trzeciego Nr 8 w Radomiu; Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu; Publiczna Szkoła Powszechna stopnia trzeciego Nr 8 im Tadeusza Kościuszki w Radomiu; Szkoła Elementarna im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu; Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego Nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu; Szkoła Powszechna im Tadeusza Kościuszki męska w Radomiu tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły elementarne, podstawowe, powszechne polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Daty istnienia: Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Tadeusza Kościuszki powstała jeszcze w czasach zaborów za panowania cara Mikołaja II, 1905 roku, jako jednoklasowa szkoła elementarna. Swoją pierwszą siedzibę Szkoła miała w prywatnym domu na Przedmieściu Dzierzkowskim. Podczas okupacji austriackiej w 1916 roku wszystkie szkoły w Radomiu otrzymały imiona, większości patronami szkół zostali polscy bohaterowie narodowi albo wybitni uczeni. Od 1915 r. szkoła funkcjonowała w oparciu o przepisy z dnia 24 sierpnia 1915 r. o organizacji szkolnictwa. Od 1 października 1917 roku na podstawie Rozporządzenia Generał Gubernatora z dnia 12 września 1917 r. i przepisy uchwalone przez Tymczasową Radę stanu w dniu 10 sierpnia 1917 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, szkoła działała w oparciu o przepisy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o obowiązku szkolnym, a od 1 września 1932 roku w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa – jako Publiczna Szkoła Powszechna stopnia trzeciego. W okresie okupacji niemieckiej szkoła działała w oparciu o Rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 31 października 1939 r. o szkolnictwie w Generalnym Gubernatorstwie oraz Rozporządzenie Generalnego Gubernatora z dnia 16 marca 1940 r. o strukturze zarządu szkolnego w Generalnym Gubernatorstwie (ordynacja zarządu szkolnego), jako Publiczna Polska Szkoła Powszechna stopnia trzeciego Nr 8. W okresie powojennym w latach 1944-1948 działalność szkoły opierała się na przepisach ustawy z 1932 roku. Z początkiem roku szkolnego 1948/49, szkoła działała jako Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego (szkoła realizowała program siedmiu klas szkoły powszechnej). Od początku roku szkolnego 1950/51 szkoła przyjęła nazwę – Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Tadeusza Kościuszki. Ustawą z dnia 15 lipca 1961 roku, „O rozwoju systemu oświaty i wychowania” jako podstawę organizacyjną i programową systemu oświaty wprowadzono ośmioletnią szkołę podstawową. W roku szkolnym 1999/2000 weszła w życie reforma systemu edukacji. Na mocy ustawy z dnia 25 lipca 1998 roku dotychczasowe ośmioletnie szkoły podstawowe zostały przekształcone w szkoły sześcioletnie i wprowadzony został nowy element w systemie edukacji, trzyletnie gimnazja. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Tadeusza Kościuszki została zlikwidowana uchwałą Rady Miejskiej nr 302/2012 z dn. 26 marca 2012 roku w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Dzierzkowska 9. Rejon zlikwidowanej szkoły przejęły dwie szkoły podstawowe działające w Śródmieściu Radomia: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Ks. Józefa Poniatowskiego oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza.
Siedziba: Radom
Seria 1 – Protokoły posiedzeń – Rady Pedagogicznej, Komisji Klasyfikacyjnej, Zespołu Kierowniczego przy Dyrektorze (1930-2002), sygn. 1 – 11.
Seria 2 - Regulamin organizacyjny (2005-2012), sygn. 12.
Seria 3 – Zarządzenia Dyrektora (1988-2012), sygn. 13 – 21.
Seria 4 - Protokoły kontroli (1977-1986), sygn. 22.
Seria 5 – Programy nauczania – organizacja roku szkolnego (1971-2012), sygn. 23 – 40.
Seria 6 – Sprawozdania statystyczne i finansowe (1992-2012), sygn. 41 – 57.
Seria 7 – Dyplomy, kroniki szkolne, fotografie, świadectwa szkolne, ulotki (1923-2012), sygn. 58 - 86
Seria 8 – Kadry – księga urlopów pracowników szkoły, reprezentatywne akta osobowe pracowników szkoły (1930-2005), sygn. 87 – 111.
Seria 9 – Arkusze ocen (1916-1961), sygn. 112 – 156.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/25/0/1/1 Książka protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły Powsz. Im. T. Kościuszki w Radomiu 1930-1937 0
58/25/0/1/2 Księga protokołów Rady Pedagogicznej 7-io klasowej szkoły powszechnej Nr 8 im. T. Kościuszki w Radomiu 1937-1950 0
58/25/0/1/3 Księga protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 1966-1970 0
58/25/0/1/4 Księga protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 1973-1981 0
58/25/0/1/5 Księga protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 1982-1987 0
58/25/0/1/6 Księga protokołów z posiedzeń Komisji Klasyfikacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 8 1970-1972 0
58/25/0/1/7 Księga protokołów z posiedzeń Rady Klasyfikacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 8 1972-1976 0
58/25/0/1/8 Księga protokołów z posiedzeń Rady Klasyfikacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 8 1977-1980 0
58/25/0/1/9 Księga protokołów z posiedzeń Rady Klasyfikacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 8 1981-1984 0
58/25/0/1/10 Księga protokołów Zespołu Kierowniczego przy Dyrektorze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Radomiu 1977-1986 0
58/25/0/1/11 Księga protokołów Zespołu Kierowniczego przy Dyrektorze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Radomiu 1987-2002 0
58/25/0/2/12 Regulamin organizacyjny 2005-2012 0
58/25/0/3/13 Księga zarządzeń Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Radomiu 1988-1990 0
58/25/0/3/14 Księga zarządzeń Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Radomiu 1995-1998 0
58/25/0/3/15 Księga zarządzeń Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 w Radomiu 1998-2002 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Amount of archival material

156

156

0

2.83

2.83

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.