Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w Radomiu

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - [1914] 1920-1936
- brak danych - 1914 - 1914
1920 - 1936
- brak danych - tak
administracja specjalna - skarbowość polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Państwowych w Radomiu rozpoczął swą działalność dnia 17. 04. 1920 r., jako jeden z pięciu tego typu urzędów, będących w okręgu Izby Skarbowej Kieleckiej, należących do jej Wydział IV - Akcyz i Monopolów Państwowych. Urząd w Radomiu obejmował powiaty: iłżecki, kozienicki i radomski. Funkcje nadzorczo – kontrolne w terenie wykonywał przez inspektorów akcyzowych, kontrolerów i strażników skarbowych. Personel biurowy urzędu akcyz, którym kierował naczelnik, stanowili: zastępca naczelnika, sekretarz, rachmistrz i urzędnicy pomocniczy. Do kompetencji urzędu akcyzowego należało: bezpośredni nadzór nad produkcją, transportem, handlem i składami artykułów podlegających opłatom akcyzowym lub objętych monopolem państwowym, nadzór nad prawidłowym obliczaniem i uiszczaniem należnych skarbowi Państwa przychodów z akcyz i monopolów oraz czuwanie nad przestrzeganiem ustaw akcyzowych i monopolowych i pociąganie do odpowiedzialności karnej winnych przekroczenia tychże. Urzędy skarbowe akcyz i monopolów państwowych w postaci określonej przepisami prawodawstwa międzywojennego funkcjonowały do wybuchu drugiej wojny światowej.
Siedziba: Radom
Charakter działalności: urząd kontroli skarbowej
W skład zespołu wchodzą:
- statut, 1919, sygn. 1.
- sprawozdania opisowo-statystyczne, sygn. 2,
- majątek ruchomy i nieruchomy urzędu, 1919-1921, sygn. 3-6,
- korespondencja w sprawach gorzelnictwa, 1918-1920, sygn. 7, 8,
- miesięczne sprawozdania o produkcji i obrocie artykułami monopolowymi, 1920-1923, sygn. 9-11,
- informacje o dochodach monopolu spirytusowego, 1919-1921, sygn. 12-21,
- rejestr wykroczeń przeciwko przepisom o akcyzach i monopolach, 1919-1925, sygn. 22,
- wykaz pracowników, 1920-1921, sygn. 23,
- spis akt urzędu, 1921, sygn. 24,
- wyposażenie gorzelni w sprzęt i aparaty gorzelniane, 1920-1928, sygn. 25-36,
- produkcja spirytusu, piwa, octu i gilz w poszczególnych zakładach, 1918-1924, sygn. 37-89, 93-95,
- spis aparatów i przyrządów kontrolnych znajdujących się w biurze urzędu, 1920, sygn. 90,
- spis przedsiębiorstw i zakładów objętych kontrola, 1920, sygn. 91,
- sprawozdania o spożyciu cukru, 1920-1923, sygn. 92,
- zarządzenie Ministra Skarbu o przechowywaniu akt w urzędach, 1918-1929/1936/, sygn. 96
zespół wydzielony w 1950 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
58/3/0/-/1 Tymczasowy statut organizacyjny Dyrekcji Monopolu Spirytusowego [i jednostek podległych] 1919-1919 0
58/3/0/-/2 [Sprawozdania opisowo-statystyczne z działalności Urzędu Skarbowego Akcyz i Monopolów Skarbowych w Radomiu] 1921-1921 0
58/3/0/-/3 O budynkach i urządzeniu składów monopolowych [na terenie działalności Urzędu Skarbowego w Radomiu] 1919-1919 0
58/3/0/-/4 O budynkach i urządzeniach składów monopolowych [Inwentarze nieruchomego majątku skarbowego w zabudowaniach monopolu spirytusowego w Radomiu] 1920-1923 0
58/3/0/-/5 Inwentarz przyrządów i instrumentów służących do kontroli podatków akcyzowych 1920-1924 0
58/3/0/-/6 O inwentarz przyrządów i instrumentów [Wykazy inwentarza technicznego w Urządzie Akcyzowym i okręgu], tom II 1925-1929 0
58/3/0/-/7 Ogólnej korespondencji o gorzelniach [wykazy produkcji poszczególnych gorzelni, meldunki o naduzyciach monopolowych] 1918-1919 0
58/3/0/-/8 Korespondencja z Krajową Spółką Gorzelniczą w Warszawie [wykazy miesięczne obrotu spirytusem] 1920-1920 0
58/3/0/-/9 Miesięczne sprawozdania do Izby Skarbowej [o produkcji i obrocie artykułami monopolowymi] 1920-1921 0
58/3/0/-/10 O sprawozdaniach miesięcznych [dotyczy produkcji artykułów monopolowych - wykazy] 1922-1923 0
58/3/0/-/11 [Wykazy punktów sprzedaży napojów alkoholowych i artykułów tytoniowych na terenie działalności radomskiego urządu akcyzowego] 1921-1923 0
58/3/0/-/12 Księga dochodów monopolu spirytusowego [przyjętych przez kasy skarbowe w: Radomiu, Wierzbniku, Kozienicach, Końskich i Opocznie] 1919-1919 0
58/3/0/-/13 Wykazy i sprawozdania Kasy Kozienickiej o wpływach podatków pośrednich 1920-1920 0
58/3/0/-/14 Księga Główna przychodów budżetowych w Urzędzie akcyz i monopolów państwowych okręgu Radomskiego właconych do Kasy skarbowej w Kozienicach 1920-1920 0
58/3/0/-/15 Wykazy i sprawozdania Kasy Radomskiej o wpływach podatków pośrednich 1920-1920 0
1 2 3 4 5 6 7

Amount of archival material

96

96

0

0.90

0.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.