Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Radomiu

Archiwum Państwowe w Radomiu
- brak danych - 1945-1961
- brak danych - 1945 - 1961
Państwowe Zakłady Kształcenia Nauczycieli w Radomiu tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Natychmiast po zakończeniu działań wojennych w Radomiu zabezpieczono gmach b. Seminarium Nauczycielskiego przy ul. Malczewskiego i przystąpiono do uruchomienia Państwowych Zakładów Kształcenia Nauczycieli, którą to nazwą objęte zostały: Gimnazjum Ogólnokształcące, Liceum Pedagogiczne i Szkoła Ćwiczeń oraz organizowane doraźne kursy uzupełniające dla czynnych nauczycieli. Pierwsze zapisy przeprowadzono w połowie lutego 1945 r. zorganizowano najpierw jedną wstępną klasę, lecz z uwagi na liczny napływ młodzieży, a także zgłoszenie się odpowiedniej kadry zorganizowano sześć klas (w tym dwie licealne), w których wykładano pełen zestaw przedmiotów ogólnokształcących i pedagogicznych w zdwojonym wymiarze godzin. W końcu maja 1945 utworzono specjalny kurs pedagogiczny „c”, który miał realizować w pięć miesięcy program III klasy liceum pedagogicznego. Pierwszy „organizacyjny” rok szkolny trwał niepełne sześć miesięcy i został uroczyście zakończony 29 lipca 1945 r. W następnych dwóch latach ujednolicił się profil szkoły w tym sensie, że Państwowe Zakłady Kształcenia Nauczycieli zostały przekształcone w pięcioletnie Państwowe Liceum Pedagogiczne, czego podstawę prawną stanowiło zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 4.IV.1947 r. zatwierdzające /ex post/ otwarcie z dniem 15.II.1945 r. Państwowego Liceum Pedagogicznego w Radomiu. Funkcjonowało ono do końca roku szk. 1960/61, uczniowie ostatniej V klasy zlikwidowanej szkoły kończyli naukę w ramach Studium Nauczycielskiego działającego już od września 1958 r.
Siedziba: Radom
W zakład zespołu wchodzą:
- akta dotyczące założenia i likwidacji szkoły, 1945-1959, sygn. 1,
- kronika szkoły, 1945-1951, sygn. 2,
- protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, 1945-1961, 2-9,
- protokóły posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego, 1949-1951, sygn. 10,
- protokoły maturalne, 1945-1961, sygn. 11,
- protokoły egzaminów promocyjnych, 1952-1955, sygn. 12-14,
- badania wyników nauczania. 1949, sygn. 15,
- plany i sprawozdania z działalności, 1940-1961, sygn. 16, 18,
- wizytacje, 1960, sygn. 17,
- baza lokalowa, 1945-1950, sygn. 19,
- plany inwestycyjno-budowlane i ich dokumentacja, 1947-1956, sygn. 20, 21,
- budżet, 1952-1959, sygn. 22,
- kontrola sanitarna, sygn. 1952-1960, 23,
- ewidencja uczniów, 1950-1957, sygn. 24,
- ewidencja stypendystów, 1951-1957, sygn. 25-26,
- nakazy pracy dla absolwentów, 1950-1951, sygn. 27,
- szkoła ćwiczeń, 1945-1952, sygn. 28
Akta kat. B:
- protokoły egzaminów dojrzałości, 1949 - 1961, sygn. 1-21a
- protokoły egzaminów zakresie małej matury, 1948- 1953, sygn. 22
- protokoły ukończenia klasy przygotowawczej, 1947, sygn. 23
- katalogi główne, 1946 - 1951, sygn. 24-28
- katalogi okresowe, 1945- 1953, sygn. 29 - 36
- arkusze ocen, 1952 -1962, sygn. 37 -56a
- świadectwa dojrzałości, 1945 -1962, sygn. 57 - 77a
- świadectwa ukończenia gimnazjum i liceum, 1945 - 1959, sygn. 78 - 83
-świadectwa szkolne - obce - załączniki, 1945 - 1957, sygn. 84 - 104a
- karty kandydatów egzaminów wstępnych, 1955-1960, sygn. 105
- akta personalne pracowników, 1945-1961, sygn. 106-107
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 28 0

Amount of archival material

28

28

0

0.36

0.36

0.00

Amount of non-archival material

111

1.15

1945-1961

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.