Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kamionnej powiat Węgrów

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - [1766-1810] 1826-1917
- brak danych - 1766 - 1810
1826 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
16 No 133 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Yes 24 j.a..nab. 2926, 3067, 3265, 3297, 3405, 3505/06, 3888/09, 4113/10, 4270/11, 4645/13, 5134/15, 5439/18
inwentarz książkowy Yes 125 j.a. T.9 (brak 6 j.a)
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP w Kamionnej, SIEDZIBA: Kamionna, dekanat węgrowski, łochowski. Do parafii należą: Baczki Stare, Baczki Nowe, Dąbrowa, Kamionna, Karczewizna, Łojki, Łosiewice, Ostrówek, Laski, Łopianka, Łochów Fabryczny, Majdan - Grabowiec, Matały, Twarogi,Wymysły, Zambrzyniec. W 1448r Mikołaj Targowski vel Łochowski z Łochowa zaczął wznosić w Łochowie kościół parafialny, ale roboty przeniesiono do Kamionnej (wówczas Kamionnegolasu). Drugi kościół pw. Dziesieciu Tysięcy Męczenników fundował w 1576 roku dziedzic części Łochowa, Twarogów i Lasek Jan Łochowski z braćmi, którzy byli ówczesnymi kolatorami kościoła w Kamionolasie. Konsekracja świątyni przed 1591 rokiem. Kolejny drewniany kościół w 1704r ufundował stanisław Godlewski kasztelan podlaski, konsekrowany w 1739r przez sufragana płockiego Załuskiego. Murowany kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP powstał w latach 1904-1909, uszkodzony w 1915r przez Rosjan. Do 1925r parafia należała do archidiecezji warszawskiej, dekanatu jadowskiego, a wcześniej radzymińskiego. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski Cz.1Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1826-1865 sygn 1-40, Alegaty do aktów małżeństw 1829, 1842-1849,1853, sygn. 41-50, 57, Sumariusz alfabetyczny dla ksiąg urodzonych, zaślubionych i zmarłych z lat 1766-1810 sporządzony w 1853r. sygn. 57, Cz.2Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn, 58-71, Cz.3 Alegaty do aktów małżeństw 1826-1841,1850 sygn. 72-87, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 88-108, (Po skontrum brak j.a. o sygn. 51-56), Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901-1909 sygn. 109-117, Alegaty 1862-1866, 1881 (6j.a.) sygn. 118-123, alegata 1904, 1905 sygn. 124-125, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1910-1917 sygn. 126-133 Z lat 1766-1810 jest tylko indeks nazwisk. Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1865 nr mikr. 319125-319164, W skontrum stwierdzono brak sygn.51-56

Amount of archival material

127

107

0

2.07

1.48

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.