Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Siedlcach
Previous archive Next archive
4097.01 4600.0
800.0 18
7934 - brak danych -

I Oddział Opracowania Zasobu, Ewidencji i Konserwacji
II Oddział Informacji, Udostępniania i Popularyzacji
III Oddział Nadzoru Archiwalnego i Przechowalnictwa
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Administracyjno-Gospodarczy


Archiwum zostało utworzone jako jeden z trzech powiatowych oddziałów Archiwum Akt Nowych na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty z 21 lipca 1950 roku w sprawie utworzenia powiatowych oddziałów wojewódzkich archiwów państwowych (Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty 1950 z dnia 27.10.1950 nr 19 poz. 253) wchodzącego w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 czerwca 1950 r. Na podstawie Dekretu o archiwach państwowych otrzymało nazwę Powiatowe Archiwum Państwowe w Siedlcach. Po utworzeniu na podstawie Zarządzenia nr 8 Prezesa RM z 14.01.1952 w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Warszawie (MP 1952 nr 9 poz. 86), któremu podporządkowano województwo warszawskie jako teren działania, został mu podporządkowany także PAP w Siedlcach. W latach 1964-1976 działa jako Oddział Terenowy w Siedlcach Archiwum Państwowego Miasta Stołecznego Warszawy i Województwa Warszawskiego. Jako samodzielna jednostka zostało utworzone z dniem 1 lutego 1976 roku na mocy Zarządzenia nr 4 Ministra Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 1976 roku jako Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Siedlcach. Od 1983 roku działa na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 138 poz. 173) jako Archiwum Państwowe w Siedlcach. W 1995 roku wyodrębniono dwa oddziały, z których I zajmował się gromadzeniem, opracowaniem i ewidencjonowaniem zasobu i jego konserwacją, Oddział II prowadził sprawy z zakresu udostępniania zasobu, informacji i popularyzacji zasobu. Od 2000 roku zaczął funkcjonować Oddział III do spraw archiwów zakładowych (nadzoru archiwalnego), który od 2004 roku prowadzi także sprawy z zakresu przechowalnictwa dokumentacji osobowej i płacowej.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
62/68/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Latowiczu powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1917 11990
62/70/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Stanisławowie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1915 7874
62/71/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Pustelniku powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1915 7021
62/171/0 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Siedlcach 1951-1976 0
62/177/0 Komisje wyborcze do rad narodowych z województwa siedleckiego z wyborów z dnia 9 grudnia 1973 roku 1973-1973 0
62/178/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Stanisławowie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1836, 1885-1913 877
62/179/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Siennicy powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1836 137
62/201/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Mińsku Mazowieckim 1826-1917 7525
62/202/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Latowiczu powiat Mińsk Mazowiecki 1827-1836, 1900-1911 98
62/204/0 Akta stanu cywilnego gminy wyznania mojżeszowego w Cegłowie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1836 80
62/205/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wiśniewie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1917 4491
62/208/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Siennicy powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1916 6539
62/231/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Mińsku Mazowieckim 1826-1917 4336
62/242/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kuflewie powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1917 6245
62/245/0 Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kiczkach powiat Mińsk Mazowiecki 1826-1917 3573
1 2 3 ... 14 15
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.