Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wiżajnach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1921
- brak danych - 1808 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (duplikaty, unikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat: 1808-1921 (z licznymi lukami obejmującymi rok luk kilka lat), sygn. 1/1/-1/125.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat: 1812, 1820, 1824, 1866-1869, 1872, 1875, 1876, 1878, 1890, 1891, 1902, 1905, 1910, 1912, sygn. 2/1-2/17.
Zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/169/0/1/1 Księga do zapisywania aktów cywilnych urodzenia gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1808-1809 77
63/169/0/1/2 Księga do zapisywania aktów cywilnych małżeństwa gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1808-1809 43
63/169/0/1/3 Księga do zapisywania aktów cywilnych zejścia gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1808-1809 22
63/169/0/1/4 Księga do opisywania aktów cywilnych urodzenia gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1809-1810 97
63/169/0/1/5 Księga do zapisywania aktów cywilnych małżeństwa gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1809-1810 44
63/169/0/1/6 Księga do zapisywania aktów cywilnych zejścia gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1809-1810 25
63/169/0/1/7 Księga do zapisywania aktów cywilnych urodzenia gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1810-1811 108
63/169/0/1/8 Księga do zapisywania aktów cywilnych małżeństwa gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1810-1811 74
63/169/0/1/9 Księga do zapisywania aktów cywilnych zejścia gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1810-1811 41
63/169/0/1/10 Księga do zapisywania aktów cywilnych urodzenia gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1811-1811 51
63/169/0/1/11 Księga do zapisywania aktów cywilnych małżeństwa gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1811-1811 33
63/169/0/1/12 Księga do zapisywania aktów cywilnych zejścia gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1811-1811 27
63/169/0/1/13 Księga do zapisywania aktów cywilnych urodzenia gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1812-1812 66
63/169/0/1/14 Księga do zapisywania aktów cywilnych małżeństwa gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1812-1812 33
63/169/0/1/15 Księga do zapisywania aktów cywilnych urodzenia gminy wiżańskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1813-1813 56
63/169/0/1/16 Księga do zapisywania aktów cywilnych urodzenia gminy wiżayńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego na rok 1814 1814-1814 56
63/169/0/1/17 Księga do zapisywania aktów cywilnych małżeństwa gminy wiżayńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego na rok 1814 1814-1814 67
63/169/0/1/18 Księga do zapisywania aktów cywilnych zejścia gminy wiżayńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego na rok 1814 1814-1814 19
63/169/0/1/19 Akta urodzonych gminy wiżayńskiey powiatu kalwaryskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1-go miesiąca stycznia 1815 roku do dnia ostatniego miesiąca grudnia tegoż roku 1815-1815 63
63/169/0/1/20 Akta zaślubionych gminy wiżayńskiey powiatu kalwaryjskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1-go miesiąca stycznia 1815 roku do dnia ostatniego miesiąca grudnia tegoż roku 1815-1815 57
63/169/0/1/21 Akta zejścia gminy wiżayńskiey powiatu kalwaryjskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1-go miesiąca stycznia 1815 roku do dnia ostatniego miesiąca grudnia tegoż roku 1815-1815 21
63/169/0/1/22 Akta urodzonych gminy wiżańskiey powiatu kalwaryjskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1-go miesiąca stycznia do dnia ostatniego miesiąca grudnia 1816 roku 1816-1816 52
63/169/0/1/23 Akta zejścia gminy wiżańskiey powiatu kalwaryjskiego w departamencie łomżyńskim od dnia 1-go miesiąca stycznia 1816 roku do dnia ostatniego miesiąca grudnia tegoż roku 1816-1816 8
63/169/0/1/24 Akta urodzonych gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, województwa augustowskiego od dnia 1-go stycznia 1817 roku do dnia ostatniego miesiąca grudnia 1817-1817 55
63/169/0/1/25 Akta zaślubionych gminy wiżańskiey powiatu seyneńskiego, departamentu łomżyńskiego od dnia 1-go stycznia aż do dnia ostatniego miesiąca grudnia roku 1817 1817-1817 57
63/169/0/1/26 Akta zejścia gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia aż do dnia ostatniego miesiąca grudnia 1817 roku 1817-1817 23
63/169/0/1/27 Akta urodzonych gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, województwa augustowskiego od dnia 1-go stycznia do dnia ostatniego miesiąca grudnia 1818 roku 1818-1818 77
63/169/0/1/28 Akta zaślubionych gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia do dnia ostatniego miesiąca grudnia 1818 roku 1818-1818 68
63/169/0/1/29 Akta zejścia gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia do dnia ostatniego miesiąca grudnia 1818 roku 1818-1818 13
63/169/0/1/30 Akta urodzonych gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia do dnia ostatniego miesiąca grudnia 1819 roku 1819-1819 86
63/169/0/1/31 Akta zaślubionych gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia do dnia ostatniego miesiąca grudnia 1819 roku 1819-1819 44
63/169/0/1/32 Akta zejścia gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia do dnia ostatniego miesiąca grudnia 1819 roku 1819-1819 31
63/169/0/1/33 Akta urodzonych gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia do dnia ostatniego miesiąca grudnia 1820 roku 1820-1820 90
63/169/0/1/34 Akta zaślubionych gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia do dnia ostatniego miesiąca grudnia 1820 roku 1820-1820 45
63/169/0/1/35 Akta zejścia gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia do dnia ostatniego miesiąca grudnia 1820 roku 1820-1820 37
63/169/0/1/36 Akta urodzonych gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia do dnia ostatniego grudnia 1821 roku 1821-1821 83
63/169/0/1/37 Akta zaślubionych gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia do dnia ostatniego grudnia 1821 roku 1821-1821 39
63/169/0/1/38 Akta umarłych gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia do dnia ostatniego grudnia 1821 roku 1821-1821 21
63/169/0/1/39 Akta urodzonych gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, województwa augustowskiego od dnia 1-go stycznia do dnia ostatniego miesiąca grudnia 1822 roku 1822-1822 86
63/169/0/1/40 Akta zaślubionych gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, województwa augustowskiego od dnia 1-go miesiąca stycznia do dnia ostatniego miesiąca grudnia 1822 roku 1822-1822 38
63/169/0/1/41 Akta umarłych gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, województwa augustowskiego od dnia 1-go miesiąca stycznia do dnia ostatniego miesiąca grudnia 1822 roku 1822-1822 20
63/169/0/1/42 Akta urodzonych gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia do dnia ostatniego grudnia 1823 roku 1823-1823 80
63/169/0/1/43 Akta zaślubionych gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia do dnia ostatniego grudnia 1823 roku 1823-1823 34
63/169/0/1/44 Akta zejścia gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia do dnia ostatniego grudnia 1823 roku 1823-1823 22
63/169/0/1/45 Akta urodzonych gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia do dnia 31 grudnia 1824 roku 1824-1824 80
63/169/0/1/46 Akta zaślubionych gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia do dnia 31 grudnia 1824 roku 1824-1824 40
63/169/0/1/47 Akta zejścia gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia do dnia 31 grudnia 1824 roku 1824-1824 23
63/169/0/1/48 Akta urodzonych gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia do 31 grudnia 1825 roku 1825-1825 86
63/169/0/1/49 Akta zejścia gminy wiżańskiey obwodu seyneńskiego, w województwie augustowskim od dnia 1-go stycznia do 31 grudnia 1825 roku 1825-1825 26
63/169/0/1/50 Księga urodzonych, zaślubionych i umarłych gminy wiżańskiey z roku 1826 1826-1826 72
63/169/0/1/51 Duplikat ochrzczonych, zaślubionych i umarłych parafij wiżaynskiey z roku 1827 1827-1827 73
63/169/0/1/52 Duplikat parafij wiżaynskiey z roku 1828 1828-1828 70
63/169/0/1/53 Duplikat parafij wiżaynskiey z roku 1829 1829-1829 93
63/169/0/1/54 Duplikat parafij wiżayńskiey z roku 1831 1831-1831 105
63/169/0/1/55 Duplikat parafij wiżayńskiey z roku 1832 1832-1832 107
63/169/0/1/56 Duplikat parafij wiżayńskiey urodzonych, zaślubionych y umarłych z roku 1833 1833-1833 104
63/169/0/1/57 Duplikat parafii wiżayńskiey urodzonych, zaślubionych i umarłych 1834 roku 1834-1834 120
63/169/0/1/58 Księga duplikat aktów kościoła parafialnego wiżayńskiego na rok 1835 służące-obejmujące metryki urodzonych, zaślubionych i zeszłych 1835-1835 66
63/169/0/1/59 Duplikat Parafy Wiżaynskiey z Roku 1830 1830-1830 119
63/169/0/1/60 Księga duplikat urodzenia, małżeństw i zejscia parafii wiżayńskiey z roku 1837 1837-1837 97
63/169/0/1/61 Księga duplikat urodzenia, małżeństw i zejscia parafij Wiżajny 1838 roku 1838-1838 89
63/169/0/1/62 Duplikat parafii wiżayńskiey urodzonych, zaślubionych i umarłych z roku 1839 1839-1839 89
63/169/0/1/63 Księga duplikat urodzonych, zaślubionych i zejścia parafii Wiżajny na rok 1840 1840-1840 90
63/169/0/1/64 Księga duplikat parafii Wiżajny z roku 1841 1841-1841 94
63/169/0/1/65 Księga duplikat parafii wiżajńskiej urodzonych, zaślubionych i umarłych z roku 1842 1842-1842 94
63/169/0/1/66 Księga duplikat parafii Wiżajny z roku 1843 1843-1843 111
63/169/0/1/67 Księga duplikat parafii Wiżajny z roku 1844 1844-1844 85
63/169/0/1/68 Duplikat urodzonych, zaślubionych, umarłych parafii Wiżajny za rok 1845 1845-1845 65
63/169/0/1/69 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i umarłych parafii wiżayńskiey w 1846 roku 1846-1846 50
63/169/0/1/70 Duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych parafij katolickiej wiżajńskiej na rok 1847 1847-1847 60
63/169/0/1/71 Duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych parafii wiżayńskiey w roku 1848 1848-1848 35
63/169/0/1/72 Duplikat parafij wiżajńskiej służący do zapisywania aktów urodzonych, zaślubionych i umarłych na rok 1849 1849-1849 43
63/169/0/1/73 Duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych parafii wiżajńskiej z roku 1850 1850-1850 43
63/169/0/1/74 Duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych parafii wiżajńskiej z roku 1851 1851-1851 58
63/169/0/1/75 Duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych parafii wiżajńskiej z roku 1852 1852-1852 51
63/169/0/1/76 Duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych parafii wiżajńskiej z roku 1853 1853-1853 50
63/169/0/1/77 Duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych parafii wiżajńskiej z roku 1854 1854-1854 40
63/169/0/1/78 Duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych parafii wiżajńskiej na rok 1855 1855-1855 39
63/169/0/1/79 Duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych parafii wiżajńskiej na rok 1856 1856-1856 49
63/169/0/1/80 Duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych parafii wiżajńskiej na rok 1857 1857-1857 47
63/169/0/1/81 Duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych parafii wiżajńskiej na rok 1858 1858-1858 60
63/169/0/1/82 Duplikat urodzonych, zaślubionych i umarłych parafii wiżajńskiej na rok 1859 1859-1859 57
63/169/0/1/83 Duplikat aktów urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii wiżajńskiej z r. 1860 1860-1860 60
63/169/0/1/84 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zgonów] 1861-1861 59
63/169/0/1/85 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zgonów] 1863-1863 66
63/169/0/1/86 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zgonów ] 1864-1864 95
63/169/0/1/87 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii wiżajńskiej na rok 1866 1866-1866 93
63/169/0/1/88 [Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych] 1867-1867 54
63/169/0/1/89 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych parafii Wiżajny z roku 1868 1868-1868 54
63/169/0/1/90 [Duplikat Wiżajny Rzym,-Kat. 1869 1869-1869 53
63/169/0/1/91 Duplikat uroždennych, umeršich i brakosočetavšichsja rimsko-katoličeskogo vižajnskogo prichoda za 1871god 1871-1871 81
63/169/0/1/92 Duplikat dlja zapiski aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti graždanskogo sostojanija vižajnskogo prichoda služačij na 1872 god 1872-1872 69
63/169/0/1/93 Vtoraja kniga dlja zapisyvanija aktov graždanskogo sostojanija o roždenii, brakosočetanii i smerti vižajnskogo prichoda na 1873 god 1873-1873 82
63/169/0/1/94 Vtoraja kniga dlja zapisi aktov graždanskogo sostojanija uroždennych, brakosočetavšich i umeršich vižajnskogo prichoda na 1874 god 1874-1874 74
63/169/0/1/95 Vtoraja kniga dlja zapisyvanija aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti graždanskogo sostojanija vižajnskogo prichoda v 1875 godu 1875-1875 80
63/169/0/1/96 Vtoraja kniga dlja zapisyvanija aktov graždanskogo sostojanija vižajnskogo prichoda o roždenii, brakosočetanii i smerti v 1876 g. 1876-1876 92
63/169/0/1/97 Vtoraja kniga dlja zapisyvanija aktov graždanskogo sostojanija o roždenii, brakosočetanii i smerti vižajnskogo prichoda v 1877 godu 1877-1877 163
63/169/0/1/98 Vtoraja kniga dlja zapisyvanija aktov graždanskogo sostojanija vižajnskogo prichoda o roždenii, brakosočetanii i smerti na 1878 god 1878-1878 147
63/169/0/1/99 Dublikat dlja zapisyvanija aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti vižajnskogo prichoda na 1879 god 1879-1879 188
63/169/0/1/100 Duplikat dlja zapisyvanija aktov o roždenii, brakosočetanii i smerti vižajnskogo prichoda na 1880 god 1880-1880 174
1 2

Amount of archival material

141

127

0

2.86

2.56

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.