Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta notariusza i adwokata Adolfa Albrechta w Olecku

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1904-1908
- brak danych - 1904 - 1908
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Organizacja adwokatury niemieckiej została uregulowana na mocy ordynacji z 1 lipca 1878 roku oraz przez zarządzenia z roku 1910, 1920, 1923 i 1924. Adwokaci upawiali zawód publiczno-prawny w służbie prawa i praworządności. Reprezentowali strony w sporach prawnych i udzielali pomocy prawnej, w sprawach karnych prowadzili obronę klientów.Adwokatami mogli zostać uprawnieni do objęcia urzędu sędziego. Byli oni zarejestrowani przy określonych sądach. W ważniejszych sprawach sądy posiadały władzę dyscyplinarną nad adwokatami, w pozostałych decydował sąd honorowy izby adwokackiej. W państwie pruskim nowożytny kształt notariatu zaczął się formować w połowie XIX wieku, kiedy wydane zostały ustawy mające na celu ujednolicenie zasad działalności notariuszy. Podstawy prawne ich działalności określały ustawy z 1845 i 1851 roku. Notariuszami z reguły zostawali adwokaci mianowani przez króla, w późniejszym okresie przez ministra sprawiedliwości. Przydzielani byli do sądu wyższej instancji i posiadali kancelarię w wyznaczonym mieście. Z wykonywanych czynności urzędowych notariusz sporządzał przewidzianą przepisami dokumentację: akta notarialne, rejestry, księgi depozytów, protesty weksli i czeków, rejestry czynności. akta notarialne - brak danych -

Amount of archival material

4

4

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.