Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski w Szczuczynie powiat Grajewo

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Zarząd Miejski w Szczuczynie był organem wykonawczym miejskiej rady narodowej w Szczuczynie w myśl ustawy o organizacji i zakresie działania rad narodowych z 11.09.1944 r. W miastach niewydzielonych w skład zarządu wchodzili: burmistrz, wiceburmistrz i 3-6 członków zarządu, których wybierała miejska rada narodowa. I burmistrzem Szczuczyna został wybrany Józef Marcinkiewicz. Zarząd miejski kolegialnie przygotowywał wszystkie sprawy, o których stanowiła rada: ustalał budżet i plan świadczeń w naturze, załatwiał kwestie finansowe - zaciąganie pożyczek, rozpatrywanie i zatwierdzanie ofert, powoływał komisje spośród swoich członków z udziałem radnych i mieszkańców gminy. Zadania zarządu miejskiego wykonywało biuro. Burmistrz sprawował kierownictwo nad całą administracją i gospodarką miejską, działając zgodnie z wytycznymi miejskiej rady narodowej i jej prezydium, był również zwierzchnikiem wszystkich pracowników biura. Zarząd Miejski w Szczuczynie został zlikwidowany z dniem 1.06.1950 r. wraz z wejściem w życie ustawy z 20.03.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, a jego funkcje przejęło Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczuczynie. 1. Referat Ogólno-Administracyjny (zarządzenia, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, MRN) 2. Referat Finansowy (statuty podatkowe, budżety roczne, sprawozdania rachunkowe, podatki, kontrola finansowa Zarządu) 3. Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych (opieka społeczna, sprawy biblioteki i szkół, korespondencja) 4. Referat Gospodarki Komunalnej (dzierżawy, administracja mieniem opuszczonym, odbudowa) - brak danych -

Amount of archival material

29

29

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.