Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór odpisów akt notarialnych dotyczących gmin Lachowo i Grabowo powiatu Grajewo

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1918-1932
- brak danych - 1918 - 1932
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Do czasu wprowadzenia w życie polskiego prawa o notariacie (Rozporządzenie prezydenta RP z 27 października 1933 r.) notariat w okresie międzywojennym funkcjonował w oparciu o ustawę notarialną obowiązującą w zaborze rosyjskim. Od reformy w 1876 roku notariusz otrzymywał nominację od Izby Sądowej Warszawskiej na wniosek prezesa sądu okręgowego. Do jego obowiązków należało sporządzanie aktów kupna i sprzedaży, umów, pełnomocnictw, intercyz przedślubnych, wezwań i wydawanie odpisów z akt przed nim zawartych. Zasięg terytorialny działalności notariusza ograniczał się do okręgu sądowego. Odpisy akt notarialnych były przechowywane w Sądzie Pokoju w Szczuczynie; wyodrębniono je w osobny zespół. odpisy akt notarialnych - brak danych -

Amount of archival material

2

2

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.