Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Szczuczyńskiego

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1912-1914
Komissar po Krest'janskim Delam Ščučinskogo Uezda 1912 - 1914
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
W związku z reformą uwłaszczeniową (ukaz z 2 marca 1864 roku) w Królestwie Polskim powołano instytucję komisarzy do spraw włościańskich. W latach 1864-1870 komisarze podlegali ciału kolegialnemu, jakim była komisja włościańska, a od 1871 roku urzędom gubernialnym do spraw włościańskich. Kompetencje komisarzy były szerokie: rozpatrywanie sporów między wsią a dworem, rozgraniczanie gruntów folwarcznych od włościańskich, określenia rodzaju i wymiaru serwitutów opartych o tabele likwidacyjne, przywracanie chłopom cofniętych serwitutów, poświadczanie umów dobrowolnych we wszystkich wymienionych sprawach. Na mocy postanowienia z 3 stycznia 1865 przyznano komisarzom prawo decydowania w I instancji w sprawach o sewituty leśne i pastwiskowe oparte na zwyczaju. Od lipca 1865 roku komisarze mogli prowadzić kontrolę tabel we wsiach, gdzie spory były rozstrzygnięte. dobrowolna likwidacja serwitutów - brak danych -

Amount of archival material

1

1

0

0.01

0.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.