Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urzędy domenalno-rentowe niemieckie - zbiór szczątków zespołów

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1775-1874
- brak danych - 1775 - 1874
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
W ścisłym znaczeniu domena oznacza dobra ziemskie należące do skarbu państwa. Domeny pruskie powstały z posiadłości elektorów brandenburskich i książąt pruskich, charakter własności państwowej uzyskały w 1820 roku. Sprzedaż domen była dopuszczalna , gdy wymagał tego interes państwa lub względy gospodarcze. W XIX wieku król pruski przyznał uprawnienia sprzedaży domen ministrowi rolnictwa oraz rejencjom. Dochody z domen obejmowały: daniny od chłopów użytkujących grunty domenalne na rzecz zarządcy, czynsze dziedziczne, gruntowe, domenalne, od inwentarza, daniny pieniężne, pierwotnie płacone w naturze. Na szczeblu prowincji zarząd domen podlegał prezesowi rejencji poprzez wydział podatków, domen i lasów. 1. Domänen Rent Amt Czychen - dzierżawy /1775/ 2. Domänen Rent Amt Lyck - spisy statystyczne, sprawy rybołówstwa, sprawy dzierżawy jezior /1826-1874/ 3. Domänen Rent Amt Goldap - sprawy dzierżawy jezior, szkody leśne, sprzedaż chrustu opałowego i wikliny /1779/ 1824-1873 4. Domänenamt Oletzko - dozór wód skarbu państwa /1855-1874/ 5. Domänenamt Stradaunen /1808-1815/ 6. Akta domen Kiauten - inwazja Francuzów, sprawy dzierżaw /1797-1816/ - brak danych -

Amount of archival material

36

36

0

0.47

0.47

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.