Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powszechny Dom Towarowy w Ełku

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1947-1953
- brak danych - 1947 - 1953
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - handel i usługi polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powszechny Dom Towarowy w Ełku powstał 4 sierpnia 1947 roku, siedzibę miał przy ul. Wojska Polskiego 124-125. Swoją działalność opierał na zarządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z 29.11.1947 roku i podlegał Naczelnej Dyrekcji Domów Towarowych. Głównym zadaniem PDT było rozprowadzanie masy towarowej w Ełku za pośrednictwem punktów sprzedaży. Powszechny Dom Towarowy zakończył swoją działalność w 1953 roku, a jego agendy przejął Miejski Handel Detaliczny. Przez cały okres działalności kierownikiem przedsiębiorstwa był Piotr Okuniewicz. protokoły narad roboczych, protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, protokoły poinspekcyjne, plany i sprawozdania finansowe, bilanse - brak danych -

Amount of archival material

18

18

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.