Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Powiatowy Szczuczyński

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1867-1917
Ščučinskoe Uezdnoe Upravlenie 1867 - 1917
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe rosyjski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarząd Powiatowy Szczuczyński został utworzony na mocy ustawy o zarządzie gubernialnym i powiatowym z 19/31 grudnia 1866 roku. Przeprowadzono reorganizację istniejących dotychczas urzędów gubernialnych i urzędów naczelników powiatów. Na czele urzędu stał naczelnik powiatu, odpowiedzialny przed gubernatorem i rządem gubernialnym w Łomży. Do jego zadań należało: nadzór nad administracją w powiecie, nadzór nad strażą ziemską, w powiecie szczuczyńskim jako przygranicznym sprawowanie funkcji komisarza pogranicznego. Obok naczelnika zarząd zatrudniał dwóch jego pomocników: do spraw administracyjnych i policyjno-wojskowych (naczelnik straży ziemskiej w powiecie). Ważniejsze decyzje podejmowano kolegialnie, w skład kolegium wchodzili obok wymienionych urzędników lekarz, budowniczy powiatu, a w zależności od problemów także radcy ubezpieczeniowi, członkowie komitetów drogowych, weterynarze powiatowi. Zarząd Powiatowy Szczuczyński został w czasie I wojny światowej ewakuowany do Riazania i tam funkcjonował do 1918 roku. 1. Wydział Ogólny (zarządzenia, sprawy i wybory gminne, sprawy szkolne, sprawy różne) 2. Wydział Administracyjny a/ Referat Miejski (pisma okólne, korespondencja, zawiadomienia w sprawach różnych, sprawy wojskowe, kościelne i bożnic, sprawy budowlane) b/ Referat Finansowy (bilanse, podatki i pożyczki, grzywny i kary, konfiskata mienia, sprawy handlu, walka z przemytem, sprawy ogólne referatu) c/ Referat Ubezpieczeniowy (ubezpieczenia budynków, sprawy pożarowe, korespondencja) 3. Wydział Wojskowo-Policyjny (zarządzenia różne, korespondencja, księgi rozkazów, dzienniki wpływów, przyjęcia rosyjskiego poddaństwa, emigracja, wezwanie do powrotu z zagranicy, udzielanie urlopów, sprawy duchowieństwa, wezwanie do zapłaty kar) - brak danych -

Amount of archival material

2328

2328

0

30.00

30.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.