Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Staświny

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1875-1909
Standesamt Stasswinnen 1875 - 1875
1877 - 1877
1880 - 1909
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Urząd Stanu Cywilnego Staświny powstał 1 października 1874 na mocy prawa króla pruskiego Wilhelma z dnia 9 marca 1874 roku o urzędowym poświadczeniu stanu (urodzenia, zgony) i formy zawarcia związku małżeńskiego (Gesetz-Sammlung S. 95) i rozporządzenia nadprezydenta prowincji Prusy z 7 września 1874 roku, regulującego powstanie urzędów stanu cywilnego na terenie powiatu Giżycko i nominację urzędników stanu cywilnego oraz ich zastępców (Dodatek Nadzwyczajny do Dziennika Urzędowego Królewskiej Rejencji w Gąbinie Nr 37). księgi urodzeń z lat 1875-1909, księgi małżeństw z lat 1880-1904, księgi zgonów z lat 1875-1904 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
64/279/0/-/1 Geburts-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Stasschwinnen Kreis Loetzen 1875 44
64/279/0/-/2 Sterbe-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Stasschwinnen Kreis Loetzen 1875 31
64/279/0/-/3 Geburts-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Stasswinnen Kreis Loetzen 1877 44
64/279/0/-/4 Geburts-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Stasswinnen Kreis Loetzen 1880 41
64/279/0/-/5 Heiraths-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Stasswinnen Kreis Loetzen 1880 20
64/279/0/-/6 Sterbe-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Stasswinnen Kreis Loetzen 1880 29
64/279/0/-/7 Geburts-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Stasswinnen Kreis Loetzen 1881 43
64/279/0/-/8 Heiraths-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Stasswinnen Kreis Loetzen 1881 26
64/279/0/-/9 Sterbe-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Stasswinnen Kreis Loetzen 1881 24
64/279/0/-/10 Geburts-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Stasswinnen Kreis Loetzen 1882 49
64/279/0/-/11 Heiraths-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Stasswinnen Kreis Loetzen 1882 24
64/279/0/-/12 Sterbe-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Stasswinnen Kreis Loetzen 1882 34
64/279/0/-/13 Geburts-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Stasswinnen Kreis Loetzen 1883 47
64/279/0/-/14 Heiraths-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Stasswinnen Kreis Loetzen 1883 30
64/279/0/-/15 Sterbe-Neben-Register des Preussischen Standes-Amtes Stasswinnen Kreis Loetzen 1883 26
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

76

76

0

0.80

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.