Archival resources online szukajwarchiwach.pl

"Społem" Związek Gospodarczy Spółdzielni R.P. Oddział w Ełku

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1945-1956
- brak danych - 1945 - 1956
- brak danych - tak
spółdzielczość - spółdzielnie polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Związek Gospodarczy Spółdzielni R.P. "Społem" Oddział w Ełku został założony 1 września 1945 roku i zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Ełku 28 listopada 1945 roku. Podlegał Centralnej Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie. Zadania przedsiębiorstwa to: wspólny zakup towarów dla spółdzielni, skupywanie surowców, przerabianie ich i przechowywanie (artykuły zbożowe, owoce, warzywa), prowadzenie własnych składów i zakładów przetwórczych, nabywanie, budowanie, wynajem i wydzierżawianie wszelkich nieruchomości na cele związkowe, w szczególności dla produkcji przemysłowej, rolnej oraz wymiany towarowej, utrzymywanie własnych agentur w kraju i za granicą, wypuszczanie obligacji na podstawie koncesji państwowych i komunalnych, prowadzenie ubezpieczeń wzajemnych. Powstały następujące działy: ogólny, księgowości, sprzedaży, magazynów, transportu, hurtownia Państwowego Monopolu Spirytusowego, dział zbożowy. Głównym zadaniem Oddziału było zaopatrywanie ludności poprzez spółdzielnie miejskie i gminne w towary przydziałowe po cenach ustalonych i wolnorynkowe po cenach najniższych. Terenem działalności były powiaty: Ełk, Grajewo, Olecko, Gołdap, Pisz, Augustów i Suwałki. Likwidacja Oddziału "Społem" w Ełku nastąpiła 30 listopada 1950 roku. akta organizacji oraz dokumenty brakowania i porządkowania akt przez PSS w Ełku, protokoły porewizyjne i powizytacyjne, plany produkcyjne i finansowe, bilanse i sprawozdania finansowe, akta personalne, dzienniki główne - brak danych -

Amount of archival material

23

23

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.