Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Ełku

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - (1951-1961) 1962-1975 (1976)
- brak danych - 1951 - 1961
1962 - 1975
1976 - 1976
- brak danych - tak
administracja specjalna - statystyka polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ustawa o organizacji statystyki państwowej z 15.02.1962 roku była podstawą do utworzenia i działania powiatowych inspektoratów statystycznych, m.in. Powiatowego Inspektoratu Statystycznego w Ełku (Dz.U. Nr 10, poz. 47). Zniesiono wydziały statystyki prezydiów powiatowych rad narodowych (utworzone z wydzielenia działów i referatów powiatowych komisji planowania gospodarczego na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 10 stycznia 1953 roku), w ich miejsce powołano terenowe organy statystyki państwowej, które podlegały Głównemu Urzędowi Statystycznemu. Do zadań powiatowych inspektoratów statystycznych należało prowadzenie badań dotyczących życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego, opracowanie i ogłaszanie wyników badań, przeprowadzanie spisów powszechnych, rolnych i innych tematycznych spisów na zlecenie GUS, organizowanie jednolitego systemu sparawozdawczości statystycznej, przeprowadzanie kontroli dotyczących prawidłowości sporządzania sprawozdań statystycznych. Na mocy ustawy o dwustopniowym podziale administracji państwa z 28 maja 1975 roku zniesiono Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Ełku, a w jego miejsce powołano Oddział Terenowy Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Suwałkach. instrukcje kancelaryjne, sprawozdawczość statystyczna z działów: budownictwo i inwestycje, czyny społeczne, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, ludność, oświata, kultura, ochrona zdrowia i opieka społeczna, obrót towarowy, przemysł, rolnictwo i leśnictwo, transport i łączność, usługi, zatrudnienie, fundusz płac, informacja i opracowania zbiorcze - brak danych -

Amount of archival material

203

203

0

5.50

5.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.