Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Olecku

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - (1947-1961) 1962-1975
- brak danych - 1947 - 1961
1962 - 1975
- brak danych - tak
administracja specjalna - statystyka polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Ustawa o organizacji statystyki państwowej z 15.02.1962 roku była podstawą do utworzenia i działania powiatowych inspektoratów statystycznych, m.in. Powiatowego Inspektoratu Statystycznego w Olecku (Dz.U. Nr 10, poz. 47). Zniesiono wydziały statystyki prezydiów powiatowych rad narodowych (utworzone na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 10 stycznia 1953 roku z wydzielenia działów i referatów powiatowych komisji planowania gospodarczego), w ich miejsce powołano terenowe organy statystyki państwowej, które podlegały Głównemu Urzędowi Statystycznemu. Do zadań powiatowych inspektoratów statystycznych należało prowadzenie badań dotyczących życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego, opracowanie i ogłaszanie wyników badań, przeprowadzanie spisów powszechnych, rolnych i innych tematycznych spisów na zlecenie GUS, organizowanie jednolitego systemu sparawozdawczości statystycznej, przeprowadzanie kontroli dotyczących prawidłowości sporządzania sprawozdań statystycznych. Na mocy ustawy o dwustopniowym podziale administracji państwa z 28 maja 1975 roku zniesiono Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Olecku, a w jego miejsce powołano Oddział Terenowy Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Suwałkach. sprawy organizacyjne, sprawozdawczość statystyczna z działów: budownictwo i inwestycje, czyny społeczne, transport i łączność, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, ludność, oświata i kultura, ochrona zdrowia i opieka społeczna, obrót towarowy, przemysł, rolnictwo i leśnictwo, usługi, zatrudnienie, fundusz płac, informacje i opracowania zbiorcze - brak danych -

Amount of archival material

260

260

0

5.50

5.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.