Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gminna Rada Narodowa w Miłkach

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1973-1990
- brak danych - 1973 - 1990
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Podstawą prawną była ustawa z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 49, poz. 312). W miejsce istniejących dotychczas gromad wprowadzono gminy, które stały się podstawowymi jednostkami podziału administracyjno-gospodarczego na terenach wiejskich. Kolejną ustawą regulującą funkcjonowanie gminnych rad narodowych była ustawa z dnia 29 maja 1975 roku o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa. Gminy stały się jednostkami administracyjnymi stopnia podstawowego. Gminne rady narodowe były organami władzy państwowej i podstawowymi organami samorządu społecznego. Swoje zadania wykonywały na sesjach, za pośrednictwem komisji, przez działalność radnych w terenie oraz przez swój organ wykonawczy i zarządzający - naczelnika gminy, który podlegał radzie narodowej oraz prezydium rady narodowej wyższego szczebla. Gminna rada narodowa współdziałała z mieszkańcami gminy, organizacjami gospodarczymi i społeczno-politycznymi. Gminne rady narodowe funkcjonowały do maja 1990 r., kiedy na mocy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym powstały gminy jako wspólnoty mieszkaniowe (Dz.U. Nr 16, poz. 95). protokoły z sesji, uchwały rady narodowej, protokoły posiedzeń komisji, protokoły posiedzeń Prezydium - brak danych -

Amount of archival material

53

53

0

1.20

1.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.