Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Ełku

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1973-1990 (1991)
- brak danych - 1973 - 1989
1973 - 1991
- brak danych - częściowo
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Podstawą prawną była ustawa z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 49, poz. 312). W miejsce istniejących dotychczas gromad wprowadzono gminy, które stały się podstawowymi jednostkami podziału administracyjno-gospodarczego na terenach wiejskich. Kolejną ustawą regulującą funkcjonowanie urzędów gmin była ustawa z dnia 29 maja 1975 roku o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 16, poz. 91). Gminy stały się jednostkami podziału administracyjnego stopnia podstawowego.Większe zmiany w w strukturze organizacyjnej przyniosła ustawa z dnia 20 lipca 1983 roku o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 41, poz. 185). Urząd Gminy w Ełku został utworzony na mocy uchwały nr XXI/72/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie białostockim (Dziennik Urzędowy WRN w Białymstoku z 1973 roku, Nr 1, poz. 1). Na czele jednostki stał naczelnik Gminy Ełk. Jako organ administracji państwowej w gminie pełnił funkcję wykonawczą i zarządzającą Gminnej Rady Narodowej. Ustawa z 20 lipca 1983 r. ograniczała kompetencje naczelnika na rzecz kierowników poszczególnych wydziałów i referatów urzędu. samorząd wiejski, zarządzenia i decyzje naczelnika gminy, plany, skargi i wnioski, kontrole i inspekcje, sprawy pracownicze, budżet, rozwój społeczno-gospodarczy gminy, czyny społeczne, sprawozdania z działalności Kolegium ds.Wykroczeń, przebieg kontraktacji roślinej, analiza i ocena ruchu budowlanego - brak danych -

Amount of archival material

45

42

0

0.85

0.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.