Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta notariusza Wojciecha Chrostowskiego w Szczuczynie

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1835-1863
- brak danych - 1835 - 1863
- brak danych - warunkowo
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Reorganizacja sądownictwa na terenie Księstwa Warszawskiego w 1808 roku wprowadziła instytucję notariatu, opartą na francuskiej ustawie z 1803 roku. Kodeks Napoleona oddzielał jurysdykcję sporną (sądy) od jurysdykcji dobrowolnej (notariat, hipoteka). Notariat był najczęściej instytucją jednoosobową , na czele której stał notariusz sprawujący swój urząd dożywotnio. Zadaniem jego było przyjmoweanie aktów wypływających z dobrej woli stron, tzn. umów, kontraktów, jednostronnych zobowiązań, deklaracji, testamentów. Przez kilka lat obowiązki notariuszy sprawowali podsędkowie przy sądach pokoju, jednakże szybko zostali zastąpieni przez rejentów urzędujących przy sądach pokoju i trybunałach cywilnych. Późniejsze ustawy z 1818 r. i 1825 r. wprowadzały niewielkie zmiany, nie zmieniając jednak w zasadniczej treści ustawy z 1808 r., która obowiązywała na terenie Królestwa Polskiego do 1876 roku - do chwili wprowadzenia rosyjskiej ustawy notarialnej. Od tego momentu notariusz otrzymywał nominację od Izby Sądowej Warszawskiej na wniosek prezesa sądu okręgowego; wprowadzono również język rosyjski jako język urzędowy. Czynności notariusza znajdują odbicie w tzw. rejestrach (połączenie dawnych repertoriów akt z dziennikiem podawczym). Prowadzono także skorowidze osób sporządzających akty notarialne i wykazy pism wysłanych z kancelarii notariusza. akta notarialne, repertoria z lat 1861-1863 - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
64/58/0/-/1 Akta Rejenta Wojciecha Chrostowskiego dotyczące spraw majątkowych na rok 1835 1835 0
64/58/0/-/2 Akta Rejenta Wojciecha Chrostowskiego dotyczące spraw majątkowych na rok 1836 1836 0
64/58/0/-/3 Akta Rejenta Wojciecha Chrostowskiego dotyczące spraw majątkowych na rok 1837 1837 0
64/58/0/-/4 Akta Rejenta Wojciecha Chrostowskiego dotyczące spraw majątkowych na rok 1838 1838 0
64/58/0/-/5 Akta Rejenta Wojciecha Chrostowskiego dotyczące spraw majątkowych na rok 1839 1839 0
64/58/0/-/6 Akta Rejenta Wojciecha Chrostowskiego dotyczące spraw majątkowych na rok 1841 1841 0
64/58/0/-/7 Akta Rejenta Wojciecha Chrostowskiego dotyczące spraw majątkowych na rok 1842 1842 0
64/58/0/-/8 Akta Rejenta Wojciecha Chrostowskiego dotyczące spraw majątkowych na rok 1843 1843 0
64/58/0/-/9 Akta Rejenta Wojciecha Chrostowskiego dotyczące spraw majątkowych na rok 1844 1844 0
64/58/0/-/10 Akta Rejenta Wojciecha Chrostowskiego dotyczące spraw majątkowych na rok 1845 1845 0
64/58/0/-/11 Akta Rejenta Wojciecha Chrostowskiego dotyczące spraw majątkowych na rok 1846 1846 0
64/58/0/-/12 Akta Rejenta Wojciecha Chrostowskiego dotyczące spraw majątkowych na rok 1847 1847 0
64/58/0/-/13 Akta Rejenta Wojciecha Chrostowskiego dotyczące spraw majątkowych na rok 1848 1848 0
64/58/0/-/14 Akta Rejenta Wojciecha Chrostowskiego dotyczące spraw majątkowych na rok 1849 1849 0
64/58/0/-/15 Akta Rejenta Wojciecha Chrostowskiego dotyczące spraw majątkowych na rok 1850 1850 0
1 2

Amount of archival material

25

25

0

3.00

3.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.