Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta notariusza Wincentego Kossakowskiego w Szczuczynie

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1860-1876
- brak danych - 1860 - 1876
- brak danych - warunkowo
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Reorganizacja sądownictwa na terenie Księstwa Warszawskiego w 1808 roku wprowadziła instytucję notariatu, opartą na francuskiej ustawie z 1803 roku. Kodeks Napoleona oddzielał jurysdykcję sporną (sądy) od jurysdykcji dobrowolnej (notariat, hipoteka). Notariat był najczęściej instytucją jednoosobową , na czele której stał notariusz sprawujący swój urząd dożywotnio. Zadaniem jego było przyjmoweanie aktów wypływających z dobrej woli stron, tzn. umów, kontraktów, jednostronnych zobowiązań, deklaracji, testamentów. Przez kilka lat obowiązki notariuszy sprawowali podsędkowie przy sądach pokoju, jednakże szybko zostali zastąpieni przez rejentów urzędujących przy sądach pokoju i trybunałach cywilnych. Późniejsze ustawy z 1818 r. i 1825 r. wprowadzały niewielkie zmiany, nie zmieniając jednak w zasadniczej treści ustawy z 1808 r., która obowiązywała na terenie Królestwa Polskiego do 1876 roku - do chwili wprowadzenia rosyjskiej ustawy notarialnej. Od tego momentu notariusz na wniosek prezesa sądu okręgowego otrzymywał nominację od Izby Sądowej Warszawskiej; wprowadzono również język rosyjski jako język urzędowy. Czynności notariusza znajdują odbicie w tzw. rejestrach (połączenie dawnych repertoriów akt z dziennikiem podawczym). Prowadzono także skorowidze stron sporządzających akty notarialne i wykazy pism wysłanych z kancelarii notariusza. akta notarialne, skorowidz za 1874 rok - brak danych -

Amount of archival material

15

15

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.