Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Ełku

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1947-1950
- brak danych - 1947 - 1950
- brak danych - tak
instytucje nauki i oświaty - szkoły średnie polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Utworzenie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Ełku oparte było na dekrecie z 3 lutego 1947 roku w sprawie zmiany ustawy z dnia 29 marca 1937 roku o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół dokształcających zawodowych. Zgodnie z dekretem wydatki na wynagrodzenie dyrektorów i nauczycieli ponosił Skarb Państwa, inne wydatki pokrywała gmina. Zarząd Miejski w Ełku ogłosił dla młodzieży od 15 do 18 lat obowiązkowe zapisy do szkół dokształcających. Młodzież, która miała ukończone 5 lub 6 klas szkoły podstawowej, była przyjmowana do klasy wstępnej. Szkoła miała siedzibę w Ełku przy ul. Czerwonej Armii 14, posiadała warsztat mechaniczny i krawiecki, w 1948 roku liczyła 162 uczniów. W wyniku reorganizacji 1 stycznia 1950 roku Państwowe Liceum Mechaniczne I stopnia zostało połączone z Publiczną Średnią Szkołą Zawodową. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej i Rady Opiekuńczej, akta organizacyjne szkoły, plany zaopatrzenia i inwestycyjne, plany dydaktyczno-wychowawcze, akta osobowe nauczycieli i pracowników, akta finansowe, akta Komitetu Odbudowy Warszawy; Warszaty: plany finansowo-gospodarcze, korespondencja, księga ewidencyjna nieruchomości, akta finansowe, akta Komitetu Rodzicielskiego, spis uczniów - brak danych -

Amount of archival material

65

65

0

0.65

0.65

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.