Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta notariusza Leonarda Rembiszewskiego w Grajewie

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1902-1914
- brak danych - 1902 - 1914
- brak danych - warunkowo
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Reorganizacja sądownictwa na terenie Księstwa Warszawskiego w 1808 roku wprowadziła instytucję notariatu, opartą na francuskiej ustawie z 1803 roku. Kodeks Napoleona oddzielał jurysdykcję sporną (sądy) od jurysdykcji dobrowolnej (notariat, hipoteka). Notariat był najczęściej instytucją jednoosobową , na czele której stał notariusz sprawujący swój urząd dożywotnio. Zadaniem jego było przyjmoweanie aktów wypływających z dobrej woli stron, tzn. umów, kontraktów, jednostronnych zobowiązań, deklaracji, testamentów. Przez kilka lat obowiązki notariuszy sprawowali podsędkowie przy sądach pokoju, jednakże szybko zostali zastąpieni przez rejentów urzędujących przy sądach pokoju i trybunałach cywilnych. Późniejsze ustawy z 1818 r. i 1825 r. wprowadzały niewielkie zmiany, nie zmieniając jednak w zasadniczej treści ustawy z 1808 r., która obowiązywała na terenie Królestwa Polskiego do 1876 roku - do chwili wprowadzenia rosyjskiej ustawy notarialnej. Od tego momentu notariusz otrzymywał nominację od Izby Sądowej Warszawskiej na wniosek prezesa sądu okręgowego; wprowadzono również język rosyjski jako język urzędowy. Czynności notariusza znajdują odbicie w tzw. rejestrach (połączenie dawnych repertoriów akt z dziennikiem podawczym. Prowadzono także skorowidze osób sporządzających akty notarialne i wykazy pism wysłanych z kancelarii notariusza. akta notarialne, repertoria z lat 1906-1907, 1909-1910, 1914, skorowidze z lat 1910-1912, księga pism wychodzących (1910) - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
64/63/0/-/1 [Notarijalnye akty za 1902 god Notariusa Leonarda Rembiszewskago] 1902 0
64/63/0/-/2 [Notarijalnye akty za 1903 god Notariusa Leonarda Rembiszewskago] 1903 0
64/63/0/-/3 [Akta notarialne notariusza Leonarda Rembiszewskiego za 1904r.] 1904 0
64/63/0/-/4 [Akta notarialne notariusza Leonarda Rembiszewskiego za 1905r.] 1905 0
64/63/0/-/5 [Notarijalnye akty za 1906 god Notariusa Leonarda Rembiszewskago] 1905 0
64/63/0/-/6 [Rejestr notariusza Leonarda Rembiszewskiego za 1906r.] 1906 0
64/63/0/-/7 [Notarijalnye akty za 1907 god Notariusa Leonarda Rembiszewskago] 1907 0
64/63/0/-/8 Reestr Notariusa pri Ipotecznoj Kanceljarii Szczuczinskago Mirowago sudi w posade graewe Leonarda Daniłowicza Rembiszewskago na 1907 god 1907 0
64/63/0/-/9 [Notarijalnye akty za 1908 god Notariusa Leonarda Rembiszewskago Tom I] 1908 0
64/63/0/-/10 [Notarijalnye akty za 1908 god Notariusa Leonarda Rembiszewskago Tom II] 1908 0
64/63/0/-/11 Kniga aktow Notariusa L. D. Rembiszewskago w po. Graewe za 1909 god 1909 0
64/63/0/-/12 [Rejestr notariusza Leonarda Rembiszewskiego za 1909r.] 1909 0
64/63/0/-/13 [Notarijalnye akty za 1910 god Notariusa Leonarda Rembiszewskago] 1910 0
64/63/0/-/14 Reestr Notariusa pri Ipotecznoj Kanceljarii Szczuczinskago Mirowago sudi w gor. Szczuczine L[eonarda] D[aniłowicza] Rembiszewskago na 1910 god 1910 0
64/63/0/-/15 Żurnał ishadjaszczij bumag Notariusa L. D. Rembiszewskiego w gor. Szczuczine za 1910 god 1910 0
1 2

Amount of archival material

26

26

0

2.80

2.80

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.