Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Grodzki w Szczuczynie

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1767-1938
- brak danych - 1767 - 1938
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Sądy pokoju powstały wraz z reorganizacją sądownictwa w Księstwie Warszawskim w 1808 roku. Funkcjonowały w każdym powiecie, składały się z sędziego pokoju, podsędka i pisarza. Sąd pokoju dzielił się na dwa wydziały: sędziego pokoju, który prowadził sprawy pojednawcze i opiekuńcze, i podsędka, który prowadził sprawy cywilne i drobne sprawy karne. W 1864 roku utworzono sądy gminne, prowadziły one drobne sprawy cywilne i karne. Wskutek nowego podziału administracyjnego Królestwa Polskiego w 1867 roku sądy pokoju noszące dotąd nazwę okręgu jurysdykcji zmieniły nazwę na sądy pokoju danej miejscowości. Reforma sądownictwa w Królestwie Polskim w 1876 roku wprowadziła język rosyjski jako język urzędowy. Po reorganizacji sądownictwa w Królestwie Polskim w 1916 roku znikł podział na sądy pokoju i sądy gminne. W 1928 roku przeprowadzono w Polsce unifikację sądownictwa powszechnego, na mocy której Sąd Pokoju w Szczuczynie przemianowano na Sąd Grodzki w Szczuczynie. Rozpatrywał on w I instancji sprawy cywilne i karne. Dokumenty i wykazy hipoteczne dór ziemskich, akta hipoteczne nieruchomości miejskich (m. Grajewo, Rajgród, Szczuczyn), inwentarz dóbr szczuczyńskich (1810-1811), korespondencja wydziału hipotecznego przy Sądzie Pokoju, skorowidz osób, którym zakazano zbywania nieruchomości (1891-1910), akta opiekuńcze, odpisy aktów notarialnych (1878-1911) - brak danych -

Amount of archival material

252

252

0

3.85

3.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.