Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów Zarząd Okręgu Mazurskiego w Ełku

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1955-1961
- brak danych - 1955 - 1961
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - środowiskowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów Zarząd Okręgu Mazurskiego powołano 24 lipca 1959 roku, po wcieleniu do niego b. Zarządu Głównego Ełckiego Zrzeszenia Rencistów Państwowych, działającego od 1957 r. i b. Zarzadu Głównego Emerytów ZUS, Oddział Ziemi Mazurskiej, istniejącego od 1955 roku. W początkowych latach istnienia obu zarządów zorganizowano oddziały w Ełku, Olecku, Gołdapi, Suwałkach i Augustowie w województwie białostockim oraz w Kętrzynie, Białej Piskiej i Giżycku w województwie olsztyńskim. Członkowie Związku Emerytów ZUS założyli w 1956 r. Autonomiczną Spółdzielnię Emerytów i Rencistów w Giżycku, zlikwidowaną w 1957 r., następnie zorganizowano Spółdzielnię Inwalidów "Pokój" w Olecku, która również została w krótkim czasie zlikwidowana. Ze względu na złą organizację, niesnaski wewnętrzne i brak wpłat składek członkowskich pozostały tylko trzy oddziały - w Ełku, Olecku i Augustowie. Na początku 1961 roku Związek zlikwidowano. korespondencja, zarządzenia, okólniki, protokoły, bilanse i sprawozdania finansowe, statuty - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
64/66/0/-/1 Sprawa Nr 1 1. Obrona interesów materialnych i prawnych swoich członków. 2. Organizowanie dla członków opieki społecznej 1960 0
64/66/0/-/2 Sprawa Nr 2 1. Deklaracje członków oddziałów w Ełku i Olecku 2. Wykaz członków PZREiI Koła w Ełku 1960 0
64/66/0/-/3 Sprawa Nr 3 1. Dotycząca Spółdzielni Inwalidów, Rencistów i Emerytów "Pokój" w Olecku 1960 0
64/66/0/-/4 Sprawa Nr 4 1. Dotycząca odziałów: Aygustów, Gołdap, Dąbrowa, Syba, Ełk, Olecko 1960 0
64/66/0/-/5 Sprawa Nr 5 Okólniki, zarządzenia i protokóły Zarządu Głównego Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Warszawie Al./ Ujazdowskie 41 1959-1960 0
64/66/0/-/6 Sprawa Nr 6 1. Komunikaty Zarządu Głównegoi Okręgu Mazurskiego. 2. Protokóły Posiedzeń Prezydium Okręgu Mazurskiego. 3. Protokóły Plenum Okręgu Mazurskiego. 4. Protokóły Oddziałów. 5. Protokóły Zjazdu Delegatów Okręgu Mazurskiego. 1960 0
64/66/0/-/7 Sprawa Nr 7 Statuty:Polskiego Związku Emerytów i Rencistów; Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów; Mazurskiego Zrzeszenia Rencistów i Inwalidów; Związków Inwalidów Pracy w Polsce; Ełckiego Zrzeszenia Rencistów Państwowych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. 1960 0
64/66/0/-/8 Sprawa Nr 8 Korespondencja z Zarządem Głównym w warszawie, Prezydium WRN, Prezydium PRN i Odziałami Terenowymi PZREiI 1960 0
64/66/0/-/9 Sprawa Nr 9 Bilansy z dowodami Ełckiego Zrzeszenia Rencistów Państwowych na skutek połączenia z Polskim Związkiem Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Warszawie 24 VII 1959r. 1958-1959 0
64/66/0/-/10 Sprawa Nr 10 1.Obrona interesów materialnych i prawnych członków Ełckiego Zrzeszenia Rencistów Państwowych. 2.Korespondencja Zarządu Ełckiego Zrzeszenia Rencistów Państwowych z władzami państwowymi i społecznymi 1958-1959 0
64/66/0/-/11 Sprawa Nr 11 1.Obrona interesów materialych i prawnych członków EZRP. 2.Protokóły. 3.Korespondencja Zarządu EZRP z władzami. 1958-1959 0
64/66/0/-/12 Sprawa Nr 12 Korespondencja z Mazurskiej Spółdzielni Emerytów i Rencistów w Gizycku 1957-1958 0
64/66/0/-/13 Sprawa Nr 13 Akta ogniw organizacyjnych Związku Emerytów ZUS Odział Ziemi Mazurskiej w Gołdapi, Gizycku, Białej Piskiej, Suwałkach, Olecku, Kętrzynie i Ełku 1955-1958 0
64/66/0/-/14 Sprawa Nr 14 Akta Zarządu Oddziału Ziemi Mazurskiej Związku Emerytów ZUS. Korespondencja z władzami państwowymi i społecznymi 1956-1959 0
64/66/0/-/15 Sprawa Nr 15 Sprawozdania finansowe wraz z dowodami za lipiec, sierpień, wrzesień, październik i listopad 1960r. 1960 0
1 2

Amount of archival material

16

16

0

0.20

0.20

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.