Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta miasta Olecka

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - [1938-1942]1945-1950
- brak danych - 1938 - 1942
1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zespołowi nadano tytuł "Akta miasta Olecka", ponieważ znajdują się w nim również akta miejskiej administracji niemieckiej. Zasadniczym aktotwórcą jest Zarząd Miejski w Olecku, który jest organem wykonawczym w myśl dekretu PKWN z 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego Miejskiej Rady Narodowej w Olecku, powołanej ustawą z 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. Pierwsze organizacyjne zebranie Miejskiej Rady Narodowej w Olecku, połączone z wyborem burmistrza i członków Zarządu Miejskiego odbyło się 25.09.1945 roku. Biuro Zarządu podzielono na następujące działy: ogólno-organizacyjny, finansowo-budżetowy, gospodarki miejskiej, administracji społecznej, administracyjny. Zarząd Miejski w Olecku swoją działalnością obejmował miasto Olecko. Na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach władzy państwowej nastąpiła likwidacja samorządu terytorialnego, kompetencje Zarządu Miejskiego przejęło Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olecku. Dział Ogólno-Organizacyjny (sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń zarządu miejskiego, mrn, pmrn, komisji, kontrola, sprawozdania z działalności, majątek i przedsiębiorstwa miejskie), Dział Finansowo-Budżetowy (sprawozdania rachunkowe, budżety, sprawy podatków), Dział Gospodarki Miejskiej (drogi), Dział Administarcji Społecznej (klasyfikacja gruntów), Dział Administracyjny (zarządzenia, wybory do sejmu, sprawozdania, ewidencja ludności), Narodowy Spis Powszechny, administracja niemiecka: budżety miasta z lat 1938-1942 - brak danych -

Amount of archival material

109

109

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.