Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spóldzielnia Pracy Krawieckiej w Grajewie

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1957-1962
- brak danych - 1957 - 1962
- brak danych - tak
spółdzielczość - administracja spółdzielczości polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Spółdzielnia Pracy Krawieckiej w Grajewie powstała 1.06.1957 roku, miała na celu produkcję i usługi krawieckie dla osób prywatnych, zakładów pracy i sklepów uspołecznionych. Początkowo było zatrudnionych 45 pracowników, lecz liczba ich zmniejszała się z powodu zbyt niskich zarobków. Wobec stale powiększającego się deficytu postanowiono zlikwidować Spółdzielnię. Okres likwidacji rozpoczął się 1.10.1959 r., zakończył wykreśleniem Spółdzielni z rejestru sądowego 28.02.1962 roku. Akta organizacyjne (statut, rejestr członków, protokoły walnych zebrań), korespondencja z okresu likwidacji, sprawozdania z wykonania planu, plany finansowe, bilanse - brak danych -

Amount of archival material

13

13

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.