^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

1.Protokóły głosowania do WRN,PRN,MRN i GRN. 2.Protokóły z wyborów do WRN, PRN,MRN i GRN. 3.Listy zgłoszeń kandydatów na radnych do PRN,MRN i GRN 4.Protokóły przyjęcia zgłoszonych list kandydatów na radnych do PRN,MRN i GRN. 5.Wnioski Powiatowego Komitetu FJN w sprawie zmian na listach kandydatów na radnych do GRN. 6.Obwieszczenie o przyjęciu zgłoszonych list kandydatów na radnych PRN. 7.Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Gołdapi o wynikach wyborów do rad narodowych gromadzkich i osiedli w powiecie gołdapskim.

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1958

1958 - 1958
polski
- brak danych -
Nr 2 - brak danych -
poszyt - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - 262
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Ełk -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

Komisja Wyborcza -
Wybory -

Javascript support needed to browse indexes

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.