Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski w Ełku

Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
Miejska Rada Narodowa w Ełku powstała na mocy ustawy z 11.09.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych. W myśl dekretu PKWN z 23.11.1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego organem wykonawczym miejskiej rady narodowej jest zarząd miejski. Miejska Rada Narodowa w Ełku ukonstytuowała się 28.09.1945 r., a pierwsze zebranie Zarządu Miejskiego odbyło się 3/4.12.1945 roku. Statut Organizacyjny Zarządu Miejskiego został uchwalony na posiedzeniu Zarządu 6.10.1947 roku. Biuro Zarządu Miejskiego podzielono na 7 działów: ogólno-organizacyjny, finasowo-budżetowy, gospodarki miejskiej, społeczny, administracyjny, techniczny, aprowizacji, przedsiębiorstw miejskich. Na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach władzy państwowej nastąpiła likwidacja samorządu terytorialnego. Referat Ogólno-Organizacyjny: sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, sprawozdania z działalności rzeźni miejskiej; Referat Finansowo-Budżetowy: budżet administracyjny, budżet przedsiębiorstw miejskich, roczne sprawozdania rachunkowe - brak danych -

Amount of archival material

46

46

0

0.47

0.47

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.