Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Drawnie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Drawno zostało wyzwolone 20 lutego 1945 r. Miasto nosiło wówczas niemiecka nazwę Neuwedel. Zmieniono ją na Kniazie, a wkrótce potem na Nowe n/ Dragą. Nazwę Drawno ustalono na zebraniu Tymczasowej Rady Doradczej w dniu 12 września 1945 r., ale obowiązującą stała się dopiero w kwietniu 1947 r. Nie zachowały się żadne informacje odnośnie funkcjonowania komendantury wojennej. Zarząd Miejski w Drawnie rozpoczął swoją działalność 15 maja 1945 r. Po kilku zmianach organizacyjnych w latach 1945-1948, na listopadowym posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej zatwierdzono statut organizacyjny i regulamin biura Zarządu Miejskiego. Według uchwały, w Zarządzie Miejskim w Drawnie postanowiono przyjąć statut wzorcowy z 1946 r. z podziałem na cztery referaty: Ogólno-Administracyjny, Finansowy, Społeczny i Techniczny. Wydanie ustawy o terenowych organach władzy państwowej z dnia 20 marca 1950 r. zamknęło okres działalności zarządów miejskich. Działalność rozpoczęły prezydia miejskich rad narodowych Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Drawnie ukonstytuowało się w dniu 19 kwietnia 1950 r.
Tymczasowa Rada Doradcza w Drawnie odbyła się swoje pierwsze posiedzenie w dniu 2 września 1946 r. Liczyła dwudziestu jeden członków spośród których wybrano członków następujących komisji: finansowo-budżetowej, rewizyjnej, mieszkaniowo-osiedleńczej, zdrowia i opieki społecznej, rolnej, rzemieślniczo-przemysłowej, szkolnej, aprowizacyjno-handlowej. Dopiero dnia 26 listopada 1946 r. odbyła się pierwsza sesja stałej Miejskiej Rady Narodowej w Drawnie. W jej skład weszło siedemnastu członków. Powołano też cztery komisje: Budżetową, Oświatową, Kontrolną, Osiedlowo-Mieszkaniową. Ponadto utworzono: Komisję Sanitarno-Porządkową (1947 r.), Komisję Rolną (1948 r.), Komisję Zdrowia (1949 r.) a nazwę Komisji Budżetowej zmieniono na Finansowo-Budżetową. W grudniu 1949 r. utworzono Komisję Drogową. W takim zestawieniu komisje działały do końca istnienia miejskiej rady narodowej.
1. Zarząd Miejski, 1945-1950, 72 j.a.
1.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1945-1950, 28 j.a.
Materiały dotyczące organizacji Zarządu Miejskiego, dane o pracownikach, rozporządzenia burmistrza, sprawozdania statystyczne dotyczące przemysłu, rzemiosła, majątku miasta oraz ewidencji ludności.
1.2. Referat Finansowy, 1945-1950, 23 j.a.
Budżety miasta i sprawozdania z ich wykonania.
1.3. Referat Społeczny, 1946-1950, 18 j.a.
Sprawy dotyczące oświaty, kultury, zdrowia publicznego, opieki społecznej oraz osadnictwa, przejmowanie gospodarstw rolnych i osiedleńczych.
1.4. Referat Techniczny, 1946, 3 j.a.
Wykazy nieruchomości miasta z dwóch ulic i jednego osiedla (ul. Poprzeczna i Szpitalna i Oś. Choszczeńskie).
2. Miejska Rada Narodowa, 1945-1950, 23 j.a. - protokoły sesji, posiedzeń komisji i prezydium oraz sprawozdania z działalności miejskiej rady narodowej. Uzupełnieniem do protokołów sesji powinny być akta komisji rady.
- brak danych -

Amount of archival material

95

95

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.