Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Renicach (powiat myśliborski)

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1954-1961
- brak danych - 1954 - 1961
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gromada Renice w powiecie myśliborskim została powołana na mocy ustawy z dnia 29 września 1954 r. Organem uchwałodawczym była Gromadzka Rada Narodowa wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność Rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami Rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem wykonawczym i zarządzającym Rady w latach 1954-1958 było Prezydium GRN składające się z przewodniczącego, który był również stałym przewodniczącym obrad GRN oraz 3 członków. Ustawa styczniowa z 1958 r. utworzyła na szczeblu gromad organ wykonawczy w postaci biura gromadzkiego z sekretarzem na czele. Prezydium zachowało funkcje wewnętrzne rady i nadzorcze nad działalnością biura. Organem pomocniczym gromadzkiej rady narodowej byli również sołtysi (przemianowani w 1958 r. na pełnomocników gromadzkich rad narodowych) oraz instytucja zebrań wiejskich (ustanowiona po 1958 r.). Na mocy ustawy z 29 listopada 1972 r. gromady zostały zlikwidowane, tym samym nastąpiła likwidacja gromady Renice. Z dniem 1 stycznia 1973 r. najniższą jednostką podziału administracyjnego kraju stały się gminy. 1. Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej, 1954-1961, 7 j.a.
2. Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej, 1959-1961, 1 j.a.
3. Posiedzenia Prezydium Rady Narodowej, 1955-1961, 7 j.a.
4. Zebrania wiejskie, sołtysi, 1955-1961, 1 j.a.
5. Kontrole i inspekcje zewnętrzne, 1958-1961, 1 j.a.
6. Budżet i jego wykonanie, 1955-1961, 9 j.a.
7. Wykazy gospodarstw rolnych, 1957, 2 j.a.
8. Księgi ewidencyjne ruchu budowlanego w gospodarce prywatnej, 1957-1961, 1 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/160/0/1/1 Protokoły sesjiGromadzkiej Rady Narodowej Nr I - XIV (22 XII 1954 - 5 XII 1955) 1954-1955 0
68/160/0/1/2 Protokoły sesjiGromadzkiej Rady Narodowej Nr I - XI (22 I - 22 XI) 1956-1956 0
68/160/0/1/3 Protokoły sesjiGromadzkiej Rady Narodowej Nr I - V (10 II - 23 XI) 1957-1957 0
68/160/0/1/4 Protokoły sesjiGromadzkiej Rady Narodowej Nr I - VIII (12 II - 18 XII) 1958-1958 0
68/160/0/1/5 Protokoły sesjiGromadzkiej Rady Narodowej Nr I - IX (28 I - 19 XII) 1959-1959 0
68/160/0/1/6 Protokoły sesjiGromadzkiej Rady Narodowej Nr I - 6 (29 I - 24 XI) 1960-1960 0
68/160/0/1/7 Protokoły sesjiGromadzkiej Rady Narodowej Nr 1 - 7 (23 I - 29 X) 1961-1961 0
68/160/0/2/8 Materiały Komisji Finasów, Budżetu i Podatków - 1959 rok Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 1959 - 1961 rok Komisji Rolnictwa Zaopatrzenia Ludności i Mienia Gromadzkiego - 1959 - 1961 rok 1959-1961 0
68/160/0/3/9 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nr 1 - 25 (12 I - 9 XII), brak Nr 20 1955-1955 0
68/160/0/3/10 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nr 1 - 29 (7 I - 20 XII) 1956-1956 0
68/160/0/3/11 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nr 1 - 18 (25 I - 30 XII) 1957-1957 0
68/160/0/3/12 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nr 1 - 17 i Nr 2 (7 I - 9 XII) 1958-1958 0
68/160/0/3/13 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nr 1 - 14 (4 I - 17 XII) 1959-1959 0
68/160/0/3/14 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nr 1 - 10 (25 I - 19 XII) 1960-1960 0
68/160/0/3/15 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej Nr 1 - 6 (22 II - 7 XII) 1961-1961 0
1 2

Amount of archival material

29

29

0

0.23

0.23

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.