Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogowie (powiat łobeski)

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1954-1972
- brak danych - 1954 - 1972
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Gromada Rogowo w powiecie łobeskim została powołana na mocy ustawy z dnia 29 września 1954 r. Organem uchwałodawczym w gromadzie była gromadzka rada narodowa, wybierana w wyborach powszechnych. Liczebność rady wynosiła od 9 do 25 członków. Organami rady były komisje rady - początkowo były 4 komisje, w latach 60-tych 5. Organem wykonawczym i zarządzającym GRN w latach 1954-1958 było prezydium GRN składające się z przewodniczącego, który był również stałym przewodniczącym obrad GRN oraz 3 członków. Nie było zastępcy przewodniczącego ani sekretarza prezydium. Koncepcja ta nie sprostała wymogom życia i ustawa styczniowa (Dz.U. nr 5 z 1958 r. poz.16) utworzyła na szczeblu gromad organ wykonawczy w postaci biura gromadzkiego z sekretarzem na czele. Prezydium zachowało funkcje wewnętrzne rady i nadzorcze nad działalnością biura. Sekretarz nie wchodził w skład prezydium, chociaż przygotowywał i uczestniczył w posiedzeniach zarówno prezydium jak i sesji. W początkowym okresie biuro składało się z sekretarza i 2 referentów. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 maja 1958 r. przewidywało istnienie w biurze gromadzkim 6 stanowisk. Organem pomocniczym gromadzkiej rady narodowej byli również sołtysi (przemianowani w 1958 r. na pełnomocników gromadzkich rad narodowych) oraz instytucja zebrań wiejskich (ustanowiona po 1958 r.). W 1972 r. zniesiono gromadę Łosośnica i część jej terytorium włączono do gromady Rogowo. Na mocy ustawy z 29 listopada 1972 r. (Dz.U. nr 49 poz. 312) gromady zostały zlikwidowane. Z dniem 1 stycznia 1973 r. najniższą jednostką podziału administracyjnego kraju stały się gminy. 1. Sesje Gromadzkiej Rady Narodowej, 1954-1972, 22 j.a.
2. Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej, 1955-1963, 2 j.a.
3. Posiedzenia Prezydium Rady Narodowej, 1955-1972, 18 j.a. - brak 1963 r., bardzo niekompletne lata 1964, 1965.
4. Zebrania wiejskie, sołtysi, 1958-1963, 1965, 2 j.a.
5. Plany gospodarcze, 1961-1972, 13 j.a. - program rozwoju gromady na lata 1961-1965, 1966-1970, plan ochrony przeciwpożarowej gromady na lata 1966-1970, plany roczne.
6. Sprawozdania gospodarcze, 1969-1970, 1 j.a.
7. Kontrole i inspekcje zewnętrzne, 1963-1972, 1 j.a.
8. Budżet i jego wykonanie, 1954-1972, 19 j.a.
9. Akta osobowe pracowników Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rogowie, 1955-1972, 99 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/162/0/1/1 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej - (21 XII) 1954-1954 0
68/162/0/1/2 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej (14 II - 16 VI, 2 XII) 1955-1955 0
68/162/0/1/3 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Nr 1 - 10 (31 I - 26 XI) 1956-1956 0
68/162/0/1/4 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Nr 1 - 9 (15 II - 3 XII) 1957-1957 0
68/162/0/1/5 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Nr I - IX (16 II - 12 XII) 1958-1958 0
68/162/0/1/6 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Nr I - V (28 I - 28 VI), 2 XI, Nr XI - XII (4 XII - 30 XII) 1959-1959 0
68/162/0/1/7 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Nr I - III, VII, IX (30 I - 29 III), (30 IX - 22 XII) 1960-1960 0
68/162/0/1/8 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Nr I - VII (26 IV - 29 XII), brak Nr V 1961-1961 0
68/162/0/1/9 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Nr IX - XVIII (13 II - 25 XI) 1962-1962 0
68/162/0/1/10 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Nr XX - XXIX (31 I - 19 XII) 1963-1963 0
68/162/0/1/11 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Nr XXX - XXXVII (25 I - 20 XII) 1964-1964 0
68/162/0/1/12 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Nr I - IV (12 VI - 18 XII) 1965-1965 0
68/162/0/1/13 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Nr V - XII (31 I - 17 XII) 1966-1966 0
68/162/0/1/14 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Nr XIII - XXI (16 I - 15 XII) 1967-1967 0
68/162/0/1/15 Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej Nr XXIII - XXVIII (29 I - 19 VII) 1968-1968 0
1 2 3 4 5 6

Amount of archival material

177

177

0

0.75

0.75

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.