Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Pyrzycach

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Pyrzyce zostały wyzwolone 2 marca 1945 r. Władzę w mieście objął komendant wojenny. Grupa operacyjna z Pełnomocnikiem Rządu na obwód Pyrzyce, mianowanym przez Pełnomocnika Rządu na Okręg Pomorze Zachodnie, przybyła do Pyrzyc dopiero3 lipca 1945 r. 16 maja na teren obwodu pyrzyckiego przybyła grupa patronacka z Gostynia. Nastąpiła zmiana na stanowisku burmistrza, który stworzył podległy sobie Zarząd Miejski. Nowy statut organizacyjny został wprowadzony w Zarządzie Miejskim w Pyrzycach 30 listopada 1949 r. Utworzono wówczas referaty: Ogólno-Organizacyjny, Finansowy, Administracyjny, Techniczny. Osobne jednostki organizacyjne stanowiły Kasa Miejska i Urząd Stanu Cywilnego. Struktura taka przetrwała do końca istnienia Zarządu Miejskiego w Pyrzycach.
Tymczasowa Rada Doradcza w Pyrzycach została powołana 13 lutego 1946 r. W jej skład wchodziło szesnaście osób. Rada powołała trzy komisje: Budżetowo-Finansową, Kontroli, Oświatową.
Miejska Rada Narodowa w Pyrzycach ukonstytuowała się 28 sierpnia 1946 r. Organami pomocniczymi rady były komisje. Rada Narodowa w Pyrzycach na sesji w dniu 28 sierpnia 1946 r. powołał trzy podstawowe komisje. W późniejszym czasie powołano jeszcze: Komisję Cennikową, Komisję Podatkową i Komisję Mieszkaniową, Komisję Rolną i Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisję Pożarniczą, Komisję Lokalową, Komisję Ogródkową, Komisję Melioracyjną. Wszystkie wyżej wymienione komisje istniały do końca istnienia działalności Miejskiej Rady Narodowej w Pyrzycach. Ostatnia sesja odbyła się 26 czerwca 1950 r.
1. Zarząd Miejski, 1945-1950, 29 j.a.
1.1. Referat Ogólno-Administracyjny, 1945-1949, 11 j.a.
Regulamin Biura Zarządu z roku 1949, protokoły posiedzeń Kolegium Zarządu, sprawozdania z działalności tego urzędu oraz protokoły kontroli miejskich władz samorządowych, pojedyncze informacje na temat rozwoju handlu i przemysłu, oświaty, wykazy nieruchomości w mieście, rejestracja szkód wojennych oraz sprawozdania statystyczne związane z gospodarką rolną i ewidencją ludności.
1.2. Referat Finansowy, 1946-1950, 16 j.a.
Budżety Zarządu Miejskiego oraz sprawozdania z ich realizacji, budżet przedsiębiorstw komunalnych, korespondencja Zarządu Miejskiego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie pożyczek i kredytów udzielanych miastu.
1.3. Referat Techniczny, 1948-1949, 2 j.a.
Dokumentacja techniczna przedsiębiorstw komunalnych znajdujących się w Pyrzycach (Gazownia Miejska i Rzeźnia Miejska).
2. Miejska Rada Narodowa, 1946-1950, 4 j.a.
Są tu: protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Pyrzycach, protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pyrzycach oraz jedna jednostka obrazująca pracę komisji Miejskiej Rady Narodowej są to protokoły posiedzeń Komisji Melioracyjnej z roku 1950.
- brak danych -

Amount of archival material

33

33

0

0.25

0.25

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.