Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Inspektorat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Warszynie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1951] 1958-1961
- brak danych - 1951 - 1951
1958 - 1961
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - rolnictwo i leśnictwo - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Inspektorat PGR w Warszynie utworzony został na mocy zarządzenia ministra rolnictwa nr PGR 45/58 z dnia 21 marca 1958 r.. W jego skład wchodziło część PGR-ów istniejących na terenie powiatu pyrzyckiego. Z chwilą utworzenia, inspektorat liczył 27 gospodarstw: Borki, Brzezina, Cieszysław, Dobropole, Karsko, Kłodzino, Kosino, Krępcewo, Laskowo, Lipka, Muskorzyn, Pamiętów, Płońsko, Płoszków, Przelewice, Przywodzie, Rzeplino, Sądów, Smardyń, Szemielin, Topolinek, Trzebień, Warszyn, Zalęcin, Ziemomyśl A , Ziemomyśl B, Żuków, dwa Zakłady Remontowo – Budowlane PGR w Karsko Pyrzyckie i Sądowie, Gorzelnia Państwowego Gospodarstwa Rolnego Gleźno i Zakład Mechaniczny Państwowego Gospodarstwa Rolnego Warszyn. Decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Zjednoczenia Państwowych Gospodarstw Szczecin zarządzeniem nr 4/61 z dnia 30 czerwca 1961 r. w sprawie połączenia Inspektoratu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Warszynie i Pyrzycach, w miejsce działających dotychczas inspektoratów w Warszynie i Pyrzycach, powołano jeden duży Inspektorat PGR Pyrzyce, obejmujący swoim zasięgiem wszystkie państwowe gospodarstwa rolne powiatu. Tym samym, zakończył się okres działalności Inspektoratu PGR w Warszynie. 1. Akta organizacyjne Inspektoratu i podległych mu gospodarstw, 1957-1961, 39 j.a.
1.01 Organizacja jednostek podległych Inspektoratowi, 1957-1961, 36 j. a.
1.02 Protokoły z narad załóg podległych Inspektorowi, 1959, 1 j.a.
1.03 Protokoły likwidacji zespołów państwowych gospodarstw rolnych, 1958-1959, 1j.a.
1.04 Wykaz pracowników zatrudnionych w Inspektoracie, 1958, 1 j.a.
2. Protokoły kontroli i rewizji inspektoratu i podległych mu gospodarstw, 1957-1961, 8 j.a.
3. Plany gospodarczo-finansowe i gospodarczo-rzeczowe Inspektoratu, 1951-1961, 62 j.a.
3.01 Plany gospodarczo-finansowe Inspektoratu, 1955-1960, 5 j.a.
3.02 Plany gospodarczo-finansowe jednostek podległych Inspektoratowi, 1951-1961, 57 j.a.
4. Analizy i sprawozdania Inspektoratu, 1953-1961, 66 j.a.
4.01 Analizy i sprawozdania Inspektoratu, 1959-1960, 2 j.a.
4.02 Analizy i sprawozdania jednostek podległych Inspektoratowi, 1953-1961, 64 j.a. - dotyczą w większości, wykonania zadań finansowo-gospodarczych za poszczególne lata, zagadnień związanych z rozwojem produkcji roślinnej i zwierzęcej, poszukiwaniami przyczyn niskiej produkcyjności gospodarstw, podsumowaniem przygotowań i realizacji kampanii sezonowych. Sprawozdania podają wyniki zbiorów roślin okopowych, pastewnych, innych ziemiopłodów, wyniki omłotów.
5. Powszechna inwentaryzacja środków trwałych, 1961, 2 j.a.
6. Użytkowanie gruntów rolnych, 1951-1961, 7 j.a. - są to sprawozdania ze zmian w użytkowaniu gruntów, zmian w klasyfikacji gruntów, zestawienia użytkowanych areałów, przekazywanie gruntów pomiędzy jednostkami, wyrysy gruntów.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/351/0/1.1/2 Protokoły zdawczo-odbiorcze gospodarstw byłego Inspektoratu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Warszynie 1961-1961 0
68/351/0/1.1/3 Protokoły zdawczo-odbiorcze gospodarstw byłego Inspektoratu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Warszynie 1961-1961 0
68/351/0/1.1/10 Osiedlanie rodzin repatriantów. Zpotrzebowanie siły roboczej w poszczególnych jednostkach gospodarstw rolnych na terenie Inspektoratu Państwowych Gospodarstw Rolnych Warszyn 1959-1959 0
68/351/0/1.1/37 Przekazanie gospodarstwa rolnego Ziemomyśl "A" do Inspektoratu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Warszynie 1957-1958 0
68/351/0/1.1/126 Akta dotyczące rejestracji Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Borkach 1958-1959 0
68/351/0/1.1/127 Akta dotyczące rejestracji Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Brzezinie 1958-1960 0
68/351/0/1.1/128 Akta dotyczące rejestracji Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Cieszysławiu 1958-1958 0
68/351/0/1.1/129 Akta dotyczące rejestracji Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Dobropolu 1958-1959 0
68/351/0/1.1/130 Akta dotyczące rejestracji Zakładu Przemysłu Rolnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Gleźnie 1958-1959 0
68/351/0/1.1/131 Akta dotyczące rejestracji Zakładu Budowlano-Remontowego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Karsku Pyrzyckim 1958-1960 0
68/351/0/1.1/132 Akta dotyczące rejestracji Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Karsku 1958-1959 0
68/351/0/1.1/133 Akta dotyczące rejestracji Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Kłodzinie 1958-1959 0
68/351/0/1.1/134 Akta dotyczące rejestracji Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Kosinie 1958,1960 0
68/351/0/1.1/135 Akta dotyczące rejestracji Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Krępcewie 1958-1959,1961 0
68/351/0/1.1/136 Akta dotyczące rejestracji Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Laskowie 1958-1959 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

184

184

0

1.60

1.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.