Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kobylance

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1966-1997
- brak danych - 1966 - 1997
- brak danych - tak
data not found polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - 1. Akcesja nr 847/2017, 1966-1997, 122 j.a. - dokumenty ze zjazdów i zgromadzeń, walne zgromadzenia, protokoły i uchwały Walnego Zgromadzenia, protokoły posiedzeń Rady i Prezydium oraz Rady Nadzorczej, książki protokołów Zarządu SKR Kobylanka, decyzje i zarządzenia Prezesa, regulaminy prac, wynagradzania, instrukcje obiegu dokumentów, bilanse i sprawozdania, plany inwestycyjne, gospodarczo-finansowe, sprawozdania statystyczne, kontrole i zalecenia z przeprowadzonych kontroli, rejestr skarg i wniosków, umowy dzierżawne, operaty szacunkowe, działalność kółek rolniczych w: Cisewie, Skalinie, Kobylance, Kunowie, Motańcu, Morzyczynie, Niedźwiedziu, Rekowie, Reptowie, protokoły z zebrań kółek rolniczych, rejestry członków, dokumentacja hydrologiczna i techniczna. - brak danych -

Amount of archival material

122

0

0

2.60

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.