Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina Ińsko

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1945-2014
- brak danych - 1945 - 2014
- brak danych - warunkowo
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - 1. Akcesja nr 854/2017, 1990-2002, 26 j.a. - protokoły sesji Rady Gminy i Miasta Ińsko z lat 1990-1994, protokoły posiedzeń Zarządu Gminy i Miasta Ińsko (I kadencja), uchwały Zarządu Gminy i Miasta Ińsko I kadencji, protokoły posiedzeń Komisji Oświaty i Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Statutowej, sprawozdania GUS za lata 1990-2001, ochrona zabytków, inwentaryzacja Państwowego Funduszu Ziemią, dokumentacja geodezyjna dotycząca miejscowości Ciemnik, Wierzchucice, sprawy nieruchomości, budżet Gminy i jego zmiany na rok 1990, 1992, 1994, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 1991.
2. Akcesja nr 855/2017, 1945-2014, 590 j.a. - dokumentacja gospodarstw rolnych z terenu Gminy Ińsko miejscowości: Ciemnik, Czertyń, Granica, Gronówko, Ińsko, Linówko, Storkowo, Studnica, Ścienne, Wierzchucice.
3. Akcesja nr 888/2018, 1991-2001, 34 j.a. - protokoły Sesji Rady Gminy i Miasta w Ińsku z lat 1994-1998, protokoły posiedzeń Zarządu Gminy i Miasta Ińsko, uchwały, budżet i jego zmiany, protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dokumentacja dotycząca utworzenia straży miejskiej, przedszkola miejskiego, jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, Ińskie Lato Filmowe - organizacja, sprawozdania i analizy z wykonania budżetu za rok 1994, dokumentacja terenów poeksploatacyjnych odkrywkowej kopalni kruszywa naturalnego w Storkowie, wyciąg z planu regionalnego zagospodarowania przestrzennego województwa szczecińskiego dla władz samorządowych miasta i gminy Ińsko, miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych oraz zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Ińsko obejmującego tereny przeznaczone pod zalesienia.
- brak danych -

Amount of archival material

650

0

0

4.80

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.