Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Gmina Kobylanka

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1990-1995
- brak danych - 1990 - 1995
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - 1. Akcesja nr 886/2018, 1990-1995, 111 j.a. - zebrania organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych (Morzyczyn-Zieleniewo, Motaniec, Niedźwiedź, Reptowo, Bielkowo, Cisewo, Kunowo, Kobylanka), koordynacja organizowanych imprez kulturalnych, protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach własnych, zarządzenia i decyzje Wójta, kontrole zewnętrzne, ewidencja oznaczania granic, dokumentacja podstawowa nieruchomości, uchwały Rady Gminy w Kobylance, ewidencja nieruchomości, ewidencja zabytków archeologicznych, ewidencja terenów nierolniczych, protokoły Zarządu Gminy w Kobylance.
2. Akcesja nr 887/2018, 1990-1994, 50 j.a - roczne i okresowe plany pracy komisji, uchwały i ich realizacja, protokoły z sesji Rady Gminy, protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, Komisji Społecznej.
- brak danych -

Amount of archival material

161

0

0

1.25

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.