Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Areszt Śledczy w Choszcznie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1971-2018
- brak danych - 1971 - 2018
- brak danych - częściowo
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - więzienia polski
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - 1. Akcesja nr 898/2018, 1971-2018, 458 j.a. - planowanie i sprawozdawczość komórek organizacyjnych, sprawozdania roczne, dokumenty związane z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej (kontrole wewnętrzne), księgi główne osadzonych, wypadki przy pracy funkcjonariuszy i osadzonych, ocena ryzyka zawodowego, kontrole zewnętrzne, analizy własnej jednostki, oddziałowe skorowidze alfabetyczne, ewidencja skarg, skargi i wnioski osadzonych, akty prawne (dzienniki rozkazów), jadłospisy, raporty stanu żywionych, bilanse i sprawozdania finansowe, analizy bezpieczeństwa i higieny pracy, plany roczne, akty prawne Dyrektora, kontrole kompleksowe, problemowe i doraźne w zakresie podstawowej działalności jednostek kontrolowanych, programy nauczania i szkolenia, protokoły z odpraw służbowych, plany finansowe, materiały z postępowań wyjaśniających dotyczących wypadków nadzwyczajnych, protokoły odpraw penitencjarno-ochronnych, księgi ruchu tymczasowo aresztowanych i skazanych, posiedzenia komisji penitencjarnej, ochrona informacji niejawnych, ewidencja zasobów bibliotecznych. - brak danych -

Amount of archival material

458

0

0

7.25

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.