Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Pyrzycach

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1947-1950
- brak danych - 1947 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowa Rada Narodowa w Pyrzycach ukonstytuowała się na posiedzeniu Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych najprawdopodobniej w sierpniu lub wrześniu 1946 r. Duża niekompletność zachowanych materiałów archiwalnych, nie pozwala podać dokładnych danych dotyczących organizacji Powiatowej Rady Narodowej w Pyrzycach. Na podstawie sprawozdania Powiatowej Rady Narodowej w Pyrzycach wiadomo, że w 1947 r. przy Radzie istniały następujące komisje: Finansowo-Budżetowa, Kontroli Społecznej, Klasyfikacyjno-Szacunkowa, Oświatowa. W kwietniu 1948 r. powołano Komisję Rolną. Działały one do końca istnienia Powiatowej Rady Narodowej w Pyrzycach. Powiatowa Rada Narodowa w Pyrzycach ostatnią sesję odbyła w czerwcu 1950 r. Od czerwca rozpoczęło pracę Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, czyli terenowy organ jednolitej władzy państwowej.
Duża niekompletność zachowanych akt Wydziału Powiatowego w Pyrzycach powoduje, że nie można podać dokładnej informacji dotyczących organizacji tego urzędu. Wydział Powiatowy w Pyrzycach powstał najprawdopodobniej w końcu 1946 r. lub na początku 1947 r., z referatu Samorządowego Starostwa Powiatowego Pyrzyckiego. Wydział Powiatowy działał kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przynajmniej co dwa tygodnie. W początkowym okresie istnienia struktura organizacyjna Wydziału Powiatowego w Pyrzycach najprawdopodobniej nie była określona żadnymi przepisami. Statut etatów służbowych Wydziału z maja 1947 r. przewidywał w Wydziale następujące stanowiska pracy: sekretarza, inspektora samorządu gminnego, zastępcę inspektora, rachmistrza, kasjera, referenta powiatowego, inspektora pożarnictwa i szofera. W styczniu 1950 r. wprowadzono w Wydziale Powiatowym w Pyrzycach nowy statut organizacyjny, w wyniku którego powstały następujące referaty: Ogólny, Podatkowy, Finansowy, Społeczno-Gospodarczy, Inspekcji, Pożarnictwa. Przedstawiona struktura organizacyjna Wydziału Powiatowego w Pyrzycach nie uległa żadnym zmianom do czasu wydania ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Wydział Powiatowy w Pyrzycach działał do czerwca 1950 r. Brak protokołów posiedzeń Wydziału z 1950 roku uniemożliwia podanie dokładnej daty dziennej zakończenia pracy tego organu.
1. POWIATOWA RADA NARODOWA W PYRZYCACH, 1947-1950, 11 j.a.
1.1. Referat Ogólny, 1947-1950, 11 j.a. - w aktach Powiatowej Rady Narodowej w Pyrzycach zachowały się jedynie protokoły sesji i posiedzeń Prezydium Rady.
2. WYDZIAŁ POWIATOWY W PYRZYCACH, 1947-1950, 22 j.a.
2.1. Referat Ogólny, 1949-1950, 2 j.a. - znajdują się tu informacje dotyczące organizacji Wydziału Powiatowego w Pyrzycach w 1950 r. oraz protokół kontroli Wydziału Powiatowego z 1949 r. przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego.
2.2. Referat Finansowy, 1947-1950, 12 j.a. - zachowany materiał to budżety powiatowego związku samorządowego oraz sprawozdanie z jego wykonania.
2.3. Referat Społeczno-Gospodarczy, 1948-1950, 8 j.a. - informacje o stanie dróg w powiecie pyrzyckim z roku 1950, o stanie sieci kanalizacyjno-wodociągowej w Lipianach i Pyrzycach, a także wnioski o włączenie inwestycji do państwowego planu inwestycyjnego.
- brak danych -

Amount of archival material

33

33

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.