Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Bractwo Strzeleckie w Toruniu

Archiwum Państwowe w Toruniu
- brak danych - 1607-1948 [1967]
Confraternitas jaculatorum Thoruniensis; Friedrich Wilhelm Brüderschaft in Thorn; Schiessbruder in Thorn; Schützen-Brüderschaft in Thorn 1607 - 1948
1948 - 1967
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - kultura polski
łaciński
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Początki Bractwa sięgają 1352 r., zostało ono założone przez wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego, Winricha von Kniprode. Jego członkami byli rzemieślnicy i kupcy toruńscy, którzy cyklicznie spotykali się na organizowanych ćwiczeniach i zawodach strzeleckich, zgodnie z hasłem brackim „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie”. Bractwu podlegała również artyleria miejska, gdzie bracia kurkowi sprawowali funkcje oficerskie. W okresie zaborów korporacja nosiła imię Fryderyka Wilhelma (Friedrich Wilhelm Brüderschaft). Bractwo działało do wybuchu II wojny światowej, podjęte po zakończeniu wojny próby reaktywacji nie powiodły się. Dokumenty, listy i kopie – przywileje, statuty (1-5; 1685-1798). Księgi, korespondencja, akta spraw – protokoły z zebrań, strzelań, posiedzeń zarządu, druki, zawiadomienia, spisy członków, sprawy rachunkowe (6-29, 34; 1607-1945). Statuty, regulaminy, (30-33; 1928-1939). Próby reaktywowania działalności Bractwa (35; 1945-1948). Akta osobowe Artura Szulca, sprawy członkowskie, (36-39; 1923-1967). Obchody rocznicowe, (40-46; 1927-1938). Sprawozdania, lustracje, sprawy hipoteczne, remonty budynku (47-52; 1852-1939). - brak danych -

Amount of archival material

52

52

0

0.78

0.78

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.