Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Strzelnie

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Inowrocławiu
- brak danych - [1894]1919-1932[1934]
- brak danych - 1894 - 1919
1920 - 1932
1933 - 1934
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W województwie poznańskim, po 1919 r. sprawy samorządu powiatowego regulowała ordynacja powiatowa dla Prowincji Poznańskiej z dnia 20 grudnia 1828 r. ze zmianami w latach 1872 i 1881. Sejmik powiatowy wybierany na 4 lata zwoływany był każdorazowo przez będącego z urzędu przewodniczącym, starostę powiatowego. Sejmik dokonywał wyboru wydziału powiatowego organu wykonawczego i zarządzającego któremu także przewodniczył starosta. Do kompetencji wydziału należało zatrudnianie urzędników oraz kontrolowanie ich działalności, przygotowywanie uchwał sejmiku powiatowego oraz ich realizacja, jeśli nie zlecono tego specjalnym komisjom, dokonywanie podziału podatków oraz nadzór nad urzędami stanu cywilnego. Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego wprowadziła 5 letnią kadencję wydziału. Wydział Powiatowy w Strzelnie funkcjnował do chwili likwidacji powiatu strzeleńskiego w marcu 1932 r. Referat Ogólny (1921-1932): posiedzenia sejmiku powiatowego
Referat Samorządu Gminnego (1926-1932): wybory sołtysów, budżety administracyjne, lustracje gmin
Kasa (1919-1932): budżety administracyjne Powiatowego Związku Komunalnego, wykonanie budżetów
Referat Drogowy (1894-1937): narady, budżety, spółki drenarskie, członkowie
- brak danych -

Amount of archival material

55

55

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.